Jak napisać analizę - co to jest, definicja - strona 2

akwarela, pastele, olej na płótnie, olej na desce, kolaż, malunek na szkle, fresk, rysunek, rycina, gwasz, szkic, linoryt, miedzioryt

stosunki przestrzenne – na pierwszym planie, na drugim planie, w tle, w głębi, u góry, z przodu, po lewej, po prawej, u góry, w centrum, po obu stronach, wyżej, niżej, w rogu

Analiza a interpretacja

Analiza i interpretacja to dwa etapy pracy z tekstem, dzięki którym można odczytać jego sens. Analiza zazwyczaj jest punktem wyjścia do czynności interpretacyjnych. Wyodrębnienie i nazwanie elementów tekstu w toku analizy umożliwi odczytanie ich znaczeń, czyli interpretację.

Jak napisać interpretację

Analiza wiersza

Badając elementy wiersza i ich wzajemne relacje, zwrócić należy szczególną uwagę na:

1. gatunek utworu,

2. podmiot liryczny – czy ujawnia się w tekście, w czyim mówi imieniu, czy można go utożsamić z autorem,

3. adresata – czy jest konkretny, czy to jednostka, czy zbiorowość,

4. sytuację liryczną, jakie emocje, przeżycia i doznania są tematem wiersza,

5. ilość strof, wersów w strofach, rymy i rytm,

6. środki stylistyczne,

7. relację tytuł-treść.

Przykładowa analiza wiersza – wzór - Pokolenie Baczyński

Analiza obrazu

Jej celem jest przedstawienie podstawowych informacji na temat obrazu oraz wyodrębnienie jego elementów.

Redagując tekst, należy uwzględnić:

1. ogólne informacje o dziele – tytuł, autor, czas powstania, styl, gatunek malarski, technika wykonania, rozmiary, miejsce, w którym obecnie się znajduje,

2. temat obrazu, inspirację,

3. kompozycja – otwarta/zamknięta, statyczna/dynamiczna, centralna/rozproszona, symetryczna/asymetryczna,

4. elementy pierwszego planu, drugiego planu, tła.

5. Kolorystykę i światło.

Przykładowa analiza obrazu – wzór – Krzyk Muncha

Analiza porównawcza

Polega na zestawieniu dwóch tekstów w celu ustalenia podobieństw i różnic między nimi. Powinna skupić się na sytuacji komunikacyjnej, kompozycji, stylu wypowiedzi, użytych środkach stylistycznych i ich funkcji, przynależności gatunkowej oraz sposobie kreacji świata przedstawionego ze szczególnym uwzględnieniem motywów.

Przykładowa analiza porównawcza – wzór - Cyprian Kamil Norwid Nerwy i Józef Czechowicz pod dworcem głównym w warszawie  

Polecamy również:

 • Analiza wiersza - Pokolenie Baczyński

  Wiersz o charakterze refleksyjno-opisowym ma budowę dychotomiczną. Pięć pierwszych strof jest przykładem liryki pośredniej. To opis zmian zachodzących w przyrodzie. Piękno natury i obfitość jej darów przedstawiono przy pomocy epitetów: brzuch ciężki, wielka misa, krople miodu, ogromne nieba.... Więcej »

 • Analiza obrazu – wzór – Krzyk Munch

  „Krzyk” Edvarda Muncha powstał w 1893 r. techniką łączoną z wykorzystaniem oleju, tempery i pasteli na kartonie. Ma wymiary 91 cm × 73,5 cm. Należy do nurtu malarstwa ekspresjonistycznego. Obecnie znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki, Architektury i Projektowania w Oslo. Więcej »

 • Analiza porównawcza - Cyprian Kamil Norwid Nerwy i Józef Czechowicz Pod dworcem głównym w warszawie

  Wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Nerwy” jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny ujawnia się w formach użytych czasowników (byłem, oglądałem, uniosłem) oraz zaimków (mi). Przedstawia dwie przestrzenie – świat ludzi ubogich i zamożnych, do którego sam należy.... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 4 =
Transport Fan
2021-09-24 19:30:19
Łatwe
Kuba
2020-05-28 09:59:41
proste
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52