Zbrodnia katyńska - strona 3

po zmianie stosunków między Niemcami i Rosją Stalin nie zmienił postępowania, przekazując fałszywe informacje lub wypowiadając się ogólnikami (np. o tym, że być może zostali oswobodzeni przez żołnierzy Wehrmachtu i rozpierzchli się po olbrzymich terenach Rosji).

Odkrycie zbrodni katyńskiej

Masowe groby w Katyniu odkryto już w 1941 r. – dokonali tego dzięki pomocy miejscowej ludności dwaj polscy robotnicy przymusowi. Jednakże dopiero w 1943 r. sprawą zainteresowali się Niemcy i rozpoczęli prace ekshumacyjne.

Dnia 13 kwietnia 1943 r. w Radiu Berlin pojawił się komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim 10000 zwłok polskich żołnierzy.

Zbrodnia katyńska
Oficerskie naramienniki i banknoty odnalezione w zbiorowych mogiłach

 

III Rzesza postanowiła poprosić o badanie miejsca zbrodni MCK (Międzynarodowy Czerwony Krzyż), lecz organizacja odmówiła, ponieważ na postępowanie takie nie zgodził się Stalin (działania MCK wymagały zgody każdej ze stron). W takim wypadku Niemcy powołali MKL (Międzynarodową Komisję Lekarską), w skład której wchodzili uczeni z państw zależnych oraz 1 badacz szwajcarski. Na miejsce przybyła także delegacja PCK (Polskiego Czerwonego Krzyża).

Prace w Katyniu prowadzone były do jesieni 1943 r. (później teren ten opanowała Armia Czerwona). W dokumentach z tamtego

Polecamy również:

 • Atak Niemiec na Polskę i kampania wrześniowa - przebieg i skutki

  Terytorialne zakusy III Rzeszy na wschodzie wiązały się ze chęcią utworzenia w tym regionie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. W niemieckiej silnie rasistowskiej ideologii Słowianie zajmowali miejsce rasy służalczej, pracującej dla dobra Aryjczyków. Więcej »

 • Likwidacja i powstanie w getcie warszawskim

  Proces otaczania murami dzielnicy żydowskiej w Warszawie rozpoczął się 1 kwietnia 1940 r. Utworzenie getta miało miejsce dopiero 2 października 1940 r., a już 16 listopada zostało ono całkowicie zamknięte (nie istniała możliwość opuszczania jego terenu). Powierzchnia warszawskiego getta wynosiła 3km2. Jego granice... Więcej »

 • Powstanie warszawskie - przyczyny, przebieg, skutki

  Kiedy ZSRR dołączył do koalicji antyniemieckiej, jasne stało się, iż wyzwolenie Polski przyjdzie właśnie ze Wschodu. Jednak postępowanie Stalina i jego stosunek do dawnego sąsiada pozwalał przypuszczać, że państwo oswobodzone przez Rosję nie będzie w pełni autonomiczne ani nie pozostanie w przedwojennych granicach.... Więcej »

 • Polskie Państwo Podziemne - zadania, znaczenie i opis

  Mianem Polskiego Państwa Podziemnego określa się tajne struktury państwa polskiego, które istniały w czasie II wojny światowej i podlegały Rządowi RP na uchodźstwie. Termin ten po raz pierwszy użyty został w „Biuletynie Informacyjnym” (był to tygodnik konspiracyjny wydawany w latach 1939-1944 w... Więcej »

 • Szare Szeregi - historia, działalność i znaczenie

  W czasie okupacji ziem polskich przez armię III Rzeszy każda para rąk walczących w obronie ojczyzny miała wielkie znaczenie. Do akcji przystąpili także harcerze, którzy działali pod kryptonimem Szare Szeregi (cały Związek Harcerstwa Polskiego przyjął ten pseudonim). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11