Polskie Państwo Podziemne - zadania, znaczenie i opis

Polskie Państwo Podziemne - definicja

Mianem Polskiego Państwa Podziemnego określa się tajne struktury państwa polskiego, które istniały w czasie II wojny światowej i podlegały Rządowi RP na uchodźstwie. Termin ten po raz pierwszy użyty został w „Biuletynie Informacyjnym” (był to tygodnik konspiracyjny wydawany w latach 1939-1944 w Warszawie, a w okresie 1944-1945 w Krakowie) 13 stycznia 1944  r.

Polskie Państwo Podziemne - historia i zadania

Kampania wrześniowa zakończyła się militarnym sukcesem III Rzeszy, lecz nie złamała do końca patriotycznego ducha i oporu polskich żołnierzy. Już we wrześniu 1939 r., kiedy coraz powszechniejsze stawało się przekonanie, iż powstrzymywanie wojsk niemieckich nie może zakończyć się sukcesem, zaczęto opracowywać plany działalności konspiracyjnej. Dnia 25 września odbyło się spotkanie władz Warszawy z Radą Obrony Stolicy, generałem Juliuszem Rómmlem oraz generałem Michałem Tokarzewskim-Karaszewiczem. W tym samym czasie do organizatora obrony Warszawy (Rómmla) dotarła wiadomość od Wodza Naczelnego, by przejął dowództwo w obrębie całego kraju. Wtedy właśnie Rómmel wydał Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi zadanie prowadzenia dalszej walki z Niemcami.

Armia Krajowa
Opaska noszona przez żołnierzy Armii Krajowej/ for. Maciej Szczepańczyk

Polecamy również:

 • Atak Niemiec na Polskę i kampania wrześniowa - przebieg i skutki

  Terytorialne zakusy III Rzeszy na wschodzie wiązały się ze chęcią utworzenia w tym regionie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. W niemieckiej silnie rasistowskiej ideologii Słowianie zajmowali miejsce rasy służalczej, pracującej dla dobra Aryjczyków. Więcej »

 • Zbrodnia katyńska

  Dnia 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, co – chociaż do końca maskowane chęcią pomocy mniejszościom białoruskiej i ukraińskiej – stanowiło realizację założeń paktu Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z tym porozumieniem, III Rzesza i ZSRR zagwarantowały sobie podział ziem najechanego... Więcej »

 • Likwidacja i powstanie w getcie warszawskim

  Proces otaczania murami dzielnicy żydowskiej w Warszawie rozpoczął się 1 kwietnia 1940 r. Utworzenie getta miało miejsce dopiero 2 października 1940 r., a już 16 listopada zostało ono całkowicie zamknięte (nie istniała możliwość opuszczania jego terenu). Powierzchnia warszawskiego getta wynosiła 3km2. Jego granice... Więcej »

 • Powstanie warszawskie - przyczyny, przebieg, skutki

  Kiedy ZSRR dołączył do koalicji antyniemieckiej, jasne stało się, iż wyzwolenie Polski przyjdzie właśnie ze Wschodu. Jednak postępowanie Stalina i jego stosunek do dawnego sąsiada pozwalał przypuszczać, że państwo oswobodzone przez Rosję nie będzie w pełni autonomiczne ani nie pozostanie w przedwojennych granicach.... Więcej »

 • Szare Szeregi - historia, działalność i znaczenie

  W czasie okupacji ziem polskich przez armię III Rzeszy każda para rąk walczących w obronie ojczyzny miała wielkie znaczenie. Do akcji przystąpili także harcerze, którzy działali pod kryptonimem Szare Szeregi (cały Związek Harcerstwa Polskiego przyjął ten pseudonim). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01