Oświecenie - charakterystyka epoki (ramy czasowe, nazwa, literatura) - strona 2

zaś niczym niepoparte wierzenia. Stąd sami uznawali się za oświeconych.


Filozofia i światopogląd

Oświeceniowy światopogląd oparty jest na wierze w możliwości ludzkiego rozumu (racjonalizm) i optymizmie poznawczym, według którego człowiek jest zdolny poznawać otaczający świat i właściwie nic nie stoi mu na przeszkodzie. Pojawiło się wówczas wiele nurtów myślenia, które zaakcentowały ważność poznania naukowego tyle, że było to poznanie specyficznie rozumiane. Istotną rolę odgrywało w nim odwołanie się do empirii, to znaczy potwierdzanie teorii naukowych na drodze doświadczenia. Prowadziło to miedzy innymi do odrzucenia wszystkiego, dla czego nie udawało się odnaleźć jakiejś procedury doświadczalnej.

Brama Brandemburska
Brama Brandemburska/ Cezary Piwowarski


W związku z tym mówi się o empiryzmie, dla którego przedstawicielami w filozofii byli tacy myśliciele jak David Hume czy John Locke. Ten ostatni określił umysł jako tabula rasa (łac. czysta karta), który w trakcie życia zapisuje się różnymi doświadczeniami. Z empiryzmem związany był sensualizm, czyli pogląd według którego najistotniejsze dla poznania jest doświadczenie zmysłowe. Wszystkie te poglądy podważały zasadność tego, co wydawało się irracjonalne lub nie mogło być w pełni

Komentarze (5)
Wynik działania 3 + 1 =
kaka
2020-10-07 14:10:52
nieźle
Michał
2020-10-04 09:54:30
Pozdro! Dzięki za szóstkę z polaka!
Natalia
2017-10-08 10:11:01
Tutaj A. Nawet spoko
A
2017-10-08 10:10:21
Może być
ggg
2017-09-19 19:05:57
takie se
Ostatnio komentowane
dobre to
Kamil • 2020-10-27 19:39:34
4+1=5
barbara • 2020-10-27 18:44:29
gfdfkhfh
bvhf • 2020-10-27 17:19:59
gh
yt • 2020-10-27 11:46:30
Acha
Irena • 2020-10-27 10:11:29