Friedrich Schiller - biografia i twórczość

Johann Christoph Friedrich Schiller urodził się w 1759 roku w Marbach w rejonie Stuttgartu. Jego ojciec był felczerem, zarabiał niewiele i rodzina żyła w ubóstwie. Mimo to zdołał posłać syna do szkoły, który już w wieku trzynastu lat tworzył pierwsze utwory poetyckie i dramatyczne.

W 1773 roku dzięki wsparciu księcia Wittenbergi, Karola Eugeniusza, Schiller rozpoczął naukę w elitarnej akademii wojskowej. W Karlsschule Stuttgart studiował zarówno prawo, jak i medycynę. Jego pasją pozostawała jednak literatura, czytywał Goethego i Rousseau. Mając zaledwie 18 lat, napisał „Zbójców” („Die  Räuber”), dramat o losach młodych i naiwnych rewolucjonistów.

Od 1780 roku pracował jako lekarz pułkowy, jednak już po pierwszym wystawieniu „Zbójców” w 1781 r. został aresztowany, jednocześnie zabroniono mu dalszego publikowania jakichkolwiek utworów. Schiller musiał uciekać ze Stuttgartu, opuścił miasto nocą, w przebraniu i bez środków do życia. Dzięki pomocy bliskiego przyjaciela zdołał dotrzeć do Lipska, a później Drezna i Weimaru. Mimo zakazu publikowania, nadal pisał. Z 1786 roku pochodzi słynna „Oda do radości”.

Po przybyciu do Jeny otrzymał posadę wykładowcy historii i filozofii, od tej pory na kilka lat zarzucił twórczość literacką i pisał wyłącznie prace historyczne. W 1790 roku ożenił się z Charlottą von Lengefeld, z którą miał czworo dzieci (Karla, Ernesta, Emilie i Luise). Niestety w tym czasie znacznie podupadł na zdrowiu z powodu gruźlicy.

Dramat „Zbójcy” przyniósł mu nieoczekiwany zaszczyt – honorowe obywatelstwo Republiki Francuskiej za krzewienie idei rewolucji (1792 r.). Jednak Schiller nie popierał Wielkiej Rewolucji bez zastrzeżeń, rozumiał i sławił jej ideały, jednak okrucieństwo jakobinów budziło jego sprzeciw.

W 1796 roku znów zasłynął jako poeta, publikując razem z Goethem w „Almanachu muz” kilka krókich satyrycznych wierszy („Filozofowie”, „Charakter narodowy Niemców”), a w 1797 r. ballady, m.in. „Rękawiczkę” i „Rycerza Toggenburg”.

Do Weimaru powrócił w 1799 roku i za namową wieloletniego przyjaciela, Goethego, znów zaczął pisać dramaty. Obaj poeci założyli Weimar Theater, który szybko urósł do rangi czołowego niemieckiego teatru.

W 1802 roku Schiller otrzymał szlachectwo, odtąd do nazwiska dodawał przyimek „von”.

Zmarł w 1805 roku na gruźlicę.

Twórczość Fryderyka Schillera

Friedrich Schiller był poetą, filozofem, historykiem, teoretykiem dramatu i tłumaczem. Jego twórczość zalicza się do tzw. „klasyki weimarskiej”. Wczesne utwory wpisują się w okres tzw. „Burzy i naporu”. Należą tu takie dzieła jak:

„Zbójcy”, którzy przynieśli mu miano „niemieckiego Szekspira”
„Intryga i miłość”
„Oda do radości”poemat, który przyniósł mu sławę także dzięki muzyce Beethovena

W późniejszym okresie powstały takie dramaty jak:

„Don Carlos”
„Trylogia o Wallensteinie i wojnie trzydziestoletniej”
Maria Stuart
„Dziewica Orleańska”
„Oblubienica z Messyny”
„Wilhelm Tell”
„Demetrius” – ostatni, niedokończony dramat

Pisma filozoficzne:

„Teatr jako instytucja moralna”
„O wdzięku i godności”
„Listy Kalliasa”
„Kallias, czyli O pięknie”
„Listy o estetycznym wychowaniu człowieka”
„O poezji naiwnej i sentymentalnej”
„O patetyczności”
„O wzniosłości”

Pisma historyczne:

„Historia wyrwania się Niderlandów spod panowania hiszpańskiego”
„Historia wojny trzydziestoletniej”
„O inwazjach barbarzyńców, krzyżowcach i średniowieczu”

Schiller był też tłumaczem, na niemiecki przełożył kilka dzieł Szekspira m.in. „Makbeta” oraz „Ifigenię w Aulidzie” Eurypidesa.

Ludovike Simanowiz, Friedrich Schiller - portret
Ludovike Simanowiz, Friedrich Schiller - portret (1793/94)

Polecamy również:

  • Oda do radości - interpretacja i analiza wiersza

    „Oda do radości” została napisana przez Fryderyka Schillera w listopadzie 1785 roku, później autor dokonał jeszcze kilku zmian, m.in. usunął ostatnią zwrotkę. Znana dziś wersja jest przeróbką z 1803 roku. Tekst stał się niezwykle popularny za sprawą Ludwiga van Beethovena, który... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42