Skutki wypraw krzyżowych - pozytywne i negatywne

W bilansie krucjat dla Europy, w epoce średniowiecza, przeważają skutki i zjawiska negatywne. Powstało wówczas zjawisko ksenofobii, niechęci skierowanej wobec heretyków – w rozumieniu chrześcijan pochodzących z Europy Zachodniej oraz wobec Żydów. Ponadto, w toku wypraw krzyżowych, doszło do osłabienia Cesarstwa Bizantyjskiego, które ostatecznie upadło. W jego miejsce, po zdobyciu przez krzyżowców Konstantynopolu, powstało Cesarstwo Łacińskie. Poza tym jednym ze skutków krucjat było również wzmożenie walk z Arabami w Hiszpanii.

Na wyprawach krzyżowych najwięcej skorzystały zdecydowanie dwie ówczesne siły – papiestwo oraz miasta włoskie. Wzrosło ich znaczenie oraz obydwie strony uzyskały fortuny na przewożeniu krzyżowców i handlu z Bliskim Wschodem. Wzmożony rozwój gospodarki towarowo – pieniężnej, doprowadził do wzbogacenia się przede wszystkim miast włoskich.

Dzięki krucjatom, aż do roku 1204, wzrastała pozycja papiestwa, które w tym okresie zdołało podporządkować władze świeckie swoim interesom. Ponadto udało im się wykorzystać do własnych celów feudałów i rycerstwo. Kościół był ówcześnie jedyną instytucją, która była w stanie pokryć koszty wypraw krzyżowych. W zamian przyjmował od feudałów i rycerstwa majątki ziemskie. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego powiększenia się majątków będących w posiadaniu Kościoła.

Wymienione wcześniej miasta włoskie – podobnie jak Kościół, skorzystały w pełni z wypraw krzyżowych. Ze względu na położenie i sytuacje Królestwa Jerozolimskiego - było skazane na ciągłe dostawy licznych dóbr z Europy. Dzięki zaopatrywaniu krzyżowców miasta włoskie dorobiły się olbrzymich fortun. Wenecja, Genua i Piza wzbogaciły się również dzięki rozkwitowi handlu lewantyńskiego – prowadzony szlakiem łączącym Europę z Lewantem.

Wojna z niewiernymi, o którą apelował Urban II, nie przyniosła zdecydowanie odrodzenia moralnego jej uczestnikom. Już od pierwszej krucjaty mordy i grabieże stały się elementami charakterystycznymi dla każdego z krzyżowców. Poza tym w toku wszystkich wypraw krzyżowych zginął ogrom ludzi, nie tylko podczas ciągłych bitew ale również z głodu lub zarazy.

Nasiliły się również ówcześnie w Zachodniej Europie nastroje antysemickie. W XIII w. wydzielano Żydom osobne dzielnice w miastach – getta oraz kazano im nosić stroje, oznaki wyróżniające ich od reszty miejscowej ludności. Ponadto każda z krucjat była naznaczona pogromami Żydów.

Polecamy również:

 • Synod w Clermont - postanowienia. I wyprawa krzyżowa - wyprawa ludowa, wyprawa rycerska

  Jednym z elementów ekspansji Europy Zachodniej, przez blisko dwa wieki, stanowił ruch krucjatowy. Chrześcijaństwo na początku drugiego tysiąclecia poszerzyło swoje wpływy na kraje słowiańskie oraz skandynawskie. Natomiast, za sprawą licznych działań, zaczęto wypierać Arabów z Hiszpanii Więcej »

 • II wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1096 wyruszyła z Europy pierwsza krucjata – tzw. wyprawa rycerska. Na skutek wojny domowej, która trwała ówcześnie w państwie Turków seldżuckich, doszło do szeregu zwycięstw krzyżowców. W roku 1097 zdobyto Edessę, kolejno Antiochię (1098), Jerozolimę (1099), a na zdobytych... Więcej »

 • III wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  Muzułmanom w roku 1144 udaje się zdobyć hrabstwo Edessy. Wydarzenie to było bezpośrednią przyczyną zorganizowania drugiej wyprawy krzyżowej. Miała ona miejsce w latach 1147 – 1149, a na jej czele stanęli – król Francji Ludwik VII oraz król Niemiec Konrad III. Jednak zatargi między dwoma... Więcej »

 • IV wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1187 Saladyn – sułtan egipski, pokonał rycerstwo łacińskie pod Hattin i zdobył Królestwo Jerozolimy oraz twierdzę Akkę. Odpowiedzią na jego działania była trzecia wyprawa krzyżowa w latach 1189 – 1192. Na czele wyprawy stanęli wówczas cesarz Fryderyk Barbarossa, król Francji... Więcej »

 • V wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  Od roku 1215 papież Innocenty III nawoływał do zorganizowania piątej krucjaty. Pomimo, że nie doszło do niej za życia biskupa Rzymu, to jego propaganda osiągnęła sukces. Bowiem już w dwa lata później zorganizowano – głównie za sprawą feudałów europejskich, kolejną wyprawę krzyżową. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Aw
• 2023-03-25 18:31:46
Ok
• 2023-03-25 17:47:03
wciąż nic nie rozumiem :/
• 2023-03-25 12:49:16
iuyyruohjfeeeee mn.pl';/5364232
• 2023-03-25 11:41:07
xxx
• 2023-03-25 09:41:22