Widzenie Księdza Piotra - interpretacja

„Widzenie księdza Piotra” jest stylizowane na poetykę proroctwa, języka biblijnej Apokalipsy, a także pism kabalistycznych. Mickiewicz wykłada w nim swoją mesjanistyczną ideologię. Ksiądz Piotr jako osoba obdarzona szczególnym darem proroczym doznaje natchnionej wizji i wykłada sens dziejów Polski, a także jej przyszłe losy.

„Polska – Chrystusem narodów”

Ksiądz Piotr widzi Polskę jako Chrystusa wydanego w ręce Heroda, a następnie wyszydzonego i ukrzyżowanego. Odpowiednikiem osądu Heroda jest męczeństwo niewinnej polskiej młodzieży, bezlitośnie zsyłanej na Sybir. Z kolei rola Piłata umywającego ręce przypada Francji, która nie udzieliła Polakom pomocy w czasie powstania listopadowego. Krzyż Chrystusa zostaje tu sporządzony z „trzech wyschłych ludów”, a więc trzech zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Żołdakiem przebijającym bok Chrystusa jest Moskal, któremu jednak Chrystus przebaczy. Mickiewicz odwołuje się tu zatem do buntu Rosjan przeciwko caratowi, zwłaszcza do powstania dekabrystów.

Wizja ma jednak wymowę zdecydowanie optymistyczną: Polska podobnie jak Chrystus zmartwychwstanie. Widzenie księdza Piotra wykłada zatem istotę Mickiewiczowskiego mesjanizmu. Poeta przypisuje Polsce rolę wy

Polecamy również:

 • Dziady cz. 3 - plan wydarzeń

  1. Symboliczna przemiana Gustawa w Konrada.2. Spotkanie więźniów w celi Konrada:a). opowieść Jana o męczeństwie Janczewskiego i Wasilewskiego,b). bluźniercza pieśń Jankowskiego,c). „pieśń zemsty” Konrada,d). „mała improwizacja”. Więcej »

 • Dziady cz. 3 - geneza

  Trzecia część dramatu została ukończona w 1832 roku i ze względu na miejsce powstania określona mianem „Dziadów drezdeńskich”. Dzieło wydano drukiem w tym samym roku (dołączone do IV tomu „Poezji” Mickiewicza). Utwór powstał pod wpływem niedawnej klęski powstania listopadowego.... Więcej »

 • Dziady cz. 3 - czas i miejsce akcji

  Znamy dokładną datę rozpoczęcia akcji dramatu. Pod koniec prologu Więzień zapisuje na ścianie datę swojej metamorfozy. Gustaw przemienia się w Konrada 1 listopada 1823 roku. Kolejne wydarzenia odbywają się prawdopodobnie w przeciągu kilku miesięcy. Za datę kończącą akcję dramatu można uznać rok 1824, pojawiający... Więcej »

 • Dziady cz. 3 - opracowanie (problematyka)

  Trzecia część „Dziadów” to wielki dramat narodowy, poruszający przede wszystkim problem sensu męczeństwa polskiego narodu, reprezentowanego przez grupę uwięzionej młodzieży, poddanej represjom władz carskich. Punktem wyjścia do rozważań poety jest historyczne wydarzenie – szeroko zakrojone... Więcej »

 • Dziady cz. 3 - bohaterowie
Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 2 =
ADMIN
2016-02-05 09:45:15
@Wodecky - Herod pojawia się w samym tekście. Chodzi właśnie o porównanie do rzezi niewiniątek.
Wodecky
2016-01-11 19:24:54
Błąd merytoryczny, Chrystus był wydany w ręce Piłata a nie Heroda, Herod chciał zabić Chrystusa kiedy ten był jeszcze niemowlęciem
Ostatnio komentowane
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12