Parnasizm - cechy, przedstawiciele, definicja - strona 2

i intelektualizm poezji.
    
W literaturze polskiej parnasizm nie zaznaczył się zbyt wyraźnie. Wpływ na słabą recepcje prądu miała szczególna sytuacja narodowa i silna nadal tradycja romantyczna. Hasła uwolnienia sztuki od zadań społecznych – a przede wszystkim – od obowiązku patriotycznego z trudem torowały sobie drogę. Elementy tej konwencji, takie jak intelektualizacja, eksperymenty w zakresie wersyfikacji czy szeroki kontekst kulturowy, można dostrzec w twórczości Norwida, a także niektórych pozytywistów. W pozytywizmie tendencje parnasistowskie sprowadzały się do ograniczenia uczuciowości, wprowadzenia tematyki mitologicznej i eksperymentów formalnych. np. Adam Asnyk dążył do zwięzłości, przestrzegał rygorów kompozycyjnych i osiągnął prawdziwy kunszt słowa. W okresie Młodej Polski parnasizm inspirował Zenona Przesmyckiego czy Antoniego Langego.

Przedstawiciele:

We Francji: Charles-Marie-René Leconte de Lisle, Théophile Gautier, Theodore de Banville, Anatole France (tom „Złote wiersze”), Sully Prudhomme, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Léon Direx, Francois Coppée, José Maria de Heredia, w Brazylii Olavo Bilac, w Anglii Alfred Tennyson, w Czechach Julius Zeyer.

W Polsce parnasizm przejawiał się w twórczości: Cypriana Kamila Norwida, Adama Asnyka, Felicjana M. Faleńskiego, Zenona Przesmyckiego, Antoniego Langego

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Symbolizm w literaturze

  W literaturze symbolizm najsilniej zapisał się w drugiej połowie XIX wieku, na początku przede wszystkim we Francji i Belgii, skąd przeniósł się do innych krajów. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, polegał na stosowaniu symbolu jako głównego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia... Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
.
• 2022-01-25 06:59:05
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13