Oblężenie Wiednia (1529) - historia

Za czasów Sulima I (1512 – 1520) ekspansja Osmanów osiągnęła swoje apogeum. Władca ten pokonał Persów, a następnie Mameluków, zdobył Syrię, Liban, Palestynę oraz Egipt. W czasach panowania Sulejmana Wspaniałego (1520 – 1566) imperium islamskie osiągnęło punkt szczytowy swojej potęgi – rozciągało się od Węgier, Mołdawii oraz chanatu krymskiego przez Bałkany, Azję Mniejszą, Iran, Palestynę, Egipt po Algierię.

Najwspanialsze zwycięstwo Sulejman Wspaniały odniósł w bitwie pod Mohaczem, gdzie w roku 1526 pokonał króla Węgier i Czech – Ludwika Jagiellończyka. Zaraz po opuszczeniu przez sułtana obszaru węgierskiego, rozgorzały walki o koronę tego państwa. Ostatecznie w skutek wojny domowej, obwołano dwóch nowych monarchów – Ferdynanda Habsburga oraz Jana Zapolyę.

Sulejman Wspaniały powrócił na Węgry w roku 1529, tym razem jednak jako opiekun legalnego króla węgierskiego – Zapolyę. Dzięki wsparciu sułtana ten ostatni osiągnął upragniono koronę. Natomiast stronnictwo oraz zdobyte obszary Ferdynanda zmniejszyły się przez to diametralnie. Sułtan wykorzystując dogodną sytuacje zdecydował się zorganizować kapanie przeciwko Habsburgom.

10 kwietnia w roku 1529 z Konstantynopolu wyruszyły w kierunku Wiednia olbrzymie siły Sulejmana Wspaniałego. Tego samego roku do dnia 27 września stolica austriacka została całkowicie otoczona przez Turków. Siły tych ostatnich miały liczyć około 86 tysięcy wojska, pod osobistym dowództwem Sulejmana. Natomiast po stronie Austrii stanęło około 24 tysięcy żołnierzy pod dowództwem Wilhelma von Roggendorfa oraz Niklausa hrabiego Salm. Dodatkowo mieli oni do swojej dyspozycji około 72 dział.

Pomimo licznych prób, siły tureckie nie były w stanie sforsować murów Wiednia. Dopiero 12 października udało im się dokonać olbrzymiego wyłomu, który został z resztą nazwany „Wyłomem Sulejmana”. Jednak nawet ten sukces nie zagwarantował zdobycia miasta, które skutecznie odpierało kolejne ataki Osmanów, zadając im przy tym olbrzymie straty.

Turcy pod Wiedniem zmagali się z dwoma problemami. Po pierwsze nie byli w stanie przetransportować ciężkich dział, a co za tym idzie skutecznie sforsować murów obronnych. Po drugie zbliżała się zima, a ich zapasy kurczyły się w błyskawicznym tempie.

Z 14 na 15 października Turcy rozpoczęli odwrót. Ich straty wyniosły prawie 20 tysięcy ludzi. Ponadto w trakcie wycofywania się armii tureckiej, wielu jeńcom udało się zbiec z powrotem do miasta. Ostatecznie Osmanowie wycofali się do Belgradu.

Polecamy również:

 • Ekspansja turecka na Bałkanach - przyczyny, przebieg, skutki

  Turkom osmańskim udało się podbić całą Anatolię. Rozpoczęli tym samym okres wielkiego podboju Półwyspu Bałkańskiego, który z przerwami miał trwać ponad dwa wielki. Siły tureckie stopniowo zdobywały zwierzchność nad osłabionymi i skłóconymi przy tym państwami chrześcijańskimi. Więcej »

 • Bitwa pod Mohaczem - przyczyny, skutki, znaczenie dla Polski. Podział Węgier (1541)

  Od roku 1520 nowym sułtanem tureckim był Sulejman II – nazywany też Soliman Wspaniały. Władca ten został kontynuatorem polityki wielkich podbojów swoich poprzedników. Już rok po wstąpieniu na tron zaatakował południowe twierdze węgierskie. Więcej »

 • Liga Święta - historia, państwa, cele

  W efekcie sukcesów militarnych w XV i XVI w. nad krajami chrześcijańskimi, Turcja graniczyła w Europie z posiadłościami Wenecji, Austrii, Rzeczpospolitej, a następnie również Rosji. Od końca XVI w. imperium Turków osmańskich przeżywało kryzys, który swym zasięgiem objął wszystkie... Więcej »

 • Bitwa pod Lepanto - znaczenie, skutki

  W epoce nowożytnej dwukrotnie powoływana była tzw. Liga Święta. Stanowiła ona sojusz chrześcijańskich państw europejskich przeciwko Imperium Osmańskiemu. Liga funkcjonowała pod przewodnictwem papieża. Po raz pierwszy została powołana w roku 1571 przez biskupa Rzymu – Piusa V. Dwie główne siły stanowiły... Więcej »

 • Reformy państwowe Murada IV

  Książę Murad urodził się w 1612 roku. Był synem sułtana Ahmeda I i sułtanki Kosem. Mimo, że nie miał zbyt dużych szans na przejęcie władzy w Imperium Osmańskim (był dopiero trzeci w kolejce do tronu), stał się jednym z najwybitniejszych władców osmańskich, choć bezwzględnym i krwawym. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23