Zbrodnia katyńska - strona 2

Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR).

Dnia 14 marca 1940 r. w gabinecie Bogdana Kobułowa (szef Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD) odbyła się narada, w czasie której podjęto ostateczną decyzję o wymordowaniu jeńców. Osiem dni później Beria wydał rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”.

3 kwietnia 1940 r. z obozu w Kozielsku (obok Starobielska i Ostaszkowa było to największe miejsce koncentracji polskich więźniów) wyruszył pierwszy transport zmierzający do Katynia. Na miejscu jeńcy byli zabijani strzałem z broni krótkiej w tył głowy.

Zbrodnia katyńska - motywy i ukrywanie zbrodni

Motywy decyzji podjętej przez stronę rosyjską do dzisiaj pozostają nierozstrzygnięte (nie są znane odpowiednie dokumenty). Historycy zwracają uwagę przede wszystkim na chęć eliminacji inteligencji i warstwy przywódczej. Część z nich podkreśla także, iż plan eksterminacji zbiegł się z podejrzeniami Niemców odnośnie tego, że Rosjanie świadomie przetrzymują polskich oficerów, mając w tym ukryty cel (najpewniej wykorzystanie ich w późniejszej kampanii przeciw III Rzeszy).

Władze ZSRR skutecznie ukrywały zbrodnię katyńską. Początkowo pojawiały się informacje o zesłaniu Polaków w głąb kraju. Nawet

Polecamy również:

 • Atak Niemiec na Polskę i kampania wrześniowa - przebieg i skutki

  Terytorialne zakusy III Rzeszy na wschodzie wiązały się ze chęcią utworzenia w tym regionie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. W niemieckiej silnie rasistowskiej ideologii Słowianie zajmowali miejsce rasy służalczej, pracującej dla dobra Aryjczyków. Więcej »

 • Likwidacja i powstanie w getcie warszawskim

  Proces otaczania murami dzielnicy żydowskiej w Warszawie rozpoczął się 1 kwietnia 1940 r. Utworzenie getta miało miejsce dopiero 2 października 1940 r., a już 16 listopada zostało ono całkowicie zamknięte (nie istniała możliwość opuszczania jego terenu). Powierzchnia warszawskiego getta wynosiła 3km2. Jego granice... Więcej »

 • Powstanie warszawskie - przyczyny, przebieg, skutki

  Kiedy ZSRR dołączył do koalicji antyniemieckiej, jasne stało się, iż wyzwolenie Polski przyjdzie właśnie ze Wschodu. Jednak postępowanie Stalina i jego stosunek do dawnego sąsiada pozwalał przypuszczać, że państwo oswobodzone przez Rosję nie będzie w pełni autonomiczne ani nie pozostanie w przedwojennych granicach.... Więcej »

 • Polskie Państwo Podziemne - zadania, znaczenie i opis

  Mianem Polskiego Państwa Podziemnego określa się tajne struktury państwa polskiego, które istniały w czasie II wojny światowej i podlegały Rządowi RP na uchodźstwie. Termin ten po raz pierwszy użyty został w „Biuletynie Informacyjnym” (był to tygodnik konspiracyjny wydawany w latach 1939-1944 w... Więcej »

 • Szare Szeregi - historia, działalność i znaczenie

  W czasie okupacji ziem polskich przez armię III Rzeszy każda para rąk walczących w obronie ojczyzny miała wielkie znaczenie. Do akcji przystąpili także harcerze, którzy działali pod kryptonimem Szare Szeregi (cały Związek Harcerstwa Polskiego przyjął ten pseudonim). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11