Wielka smuta w Rosji - definicja, przyczyny, historia. Dymitriady - przyczyny, przebieg, skutki

W historii Rosji na lata 1598 – 1613 przypada okres wielkiej smuty. Były to czasy zaburzeń wewnętrznych oraz obcych interwencji pomiędzy panowaniem dynastii Rurykowiczów, której ostatnim przedstawicielem był car Iwan IV Groźny, a wstąpieniem na dynastii Romanowów, której założycielem był Michał Romanow.

Na ten okres przypadają również interwencje zbrojne części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Rosji – Dymitriady. Miały one na celu przede wszystkim osadzenie pretendentów do tronu moskiewskiego, z czego większość z nich podawała się za synów zmarłego cara Iwana IV Groźnego. Jednym z efektów tych działań była wojna polsko – rosyjska, mająca miejsce w latach 1609 – 1619.

W roku 1603 na dworze księcia Adama Wiśniowieckiego w Brahimiu, ujawił się Dymitr I Samozwaniec. Już w kolejnym roku magnaci polscy – Adam i Konstanty Wiśniowieccy oraz Jerzy Mniszek, udzielili mu pełnego poparcia w kwestii przejęcia władzy w Rosji.

Wyprawa pierwszego z Dymitrów Samozwańców zakończyła się powodzeniem – poddano mu twierdze Putywl, Czernihów, Kursk oraz Rylsk. W tym samym roku zmarł Borys Godunow, który objął władzę jeszcze w roku 1598. Wówczas tron carski objął małoletni Fiodor Godunow.

W połowie roku 1605 doszło do buntu przeciwko Fiodorowi, a Moskwa została opanowana przez Dymitra I Samozwańca. Ten ostatni został obwołany carem 30 czerwca w roku 1605. Jego panowanie w Rosji trwało niecały rok, a zakończyło je powstanie przeciwko jego władzy. W efekcie tron carów przypadł Wasylowi Szujskiemu.

W roku 1607 objawił się kolejny domniemany syn cara Iwana IV Groźnego – Dymitr II Samozwaniec. Ten podobnie do swojego poprzednika również wyprawił się na Moskwę. Jednak już w roku 1610 został zabity w Kałudze.

W skutek powyższych wydarzeń oraz dążeń strony polskiej do zdobycia tronu carskiego w Rosji w roku 1609 wybuchła wojna. W jej pierwszym roku król Polski – Zygmunt III Waza, oblegał Smoleńsk. Został on ostatecznie zdobyty w roku 1611.

Natomiast rozgromienie wojsk rosyjsko – szwedzkich przez Stanisław Żółkiewskiego pod Kłuszynem w roku 1610, doprowadziło do detronizacji Wasyla Szujskiego oraz do opanowania przez wojska polskie Moskwy.

W tej sytuacji bojarzy wyrazili zgodę na przekazanie carskiej korony Władysławowi Wazie. Tej propozycji sprzeciwił się jednak Zygmunt III, który chciał zdobyć koronę rosyjską dla siebie. W efekcie wybuchło powstanie ogólnonarodowe w Rosji skierowane przeciwko Polakom. Następnie oblężenie załogi polskiej na Kremlu, doprowadziło ostatecznie do upadku polskich koncepcji politycznych wobec Rosji.

W roku 1612 Polacy zostali ewakuowani z Moskwy. W następnym roku nowym carem Rosji oraz założycielem nowej dynastii został Michał Romanow. Ostatecznie wojna polsko – rosyjska zakończyła się rozejmem w Dywilinie. Wówczas nowy car zrzekł się pretensji do Inflant, a strona polska uzyskała ziemię smoleńską, czernihowską oraz siewierską.

Polecamy również:

 • Teoria Trzech Rzymów - na czym polegała? Powstanie Cesarstwa Rosyjskiego

  Na obszarze tzw. Rusi Zalewskiej najsilniejszą pozycje zdobyli władcy moskiewscy, którzy przyjęli też tytuł wielkich książąt. Obszary te były poddane najdłużej władzy Złotej Ordy, a sam charakter zwierzchnictwa przybrał szczególnie brutalne formy. Istnienie silnej organizacji państwowej skłaniało... Więcej »

 • Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI i XVII w.

  W latach 1462 – 1505 uformowało się ostatecznie w pełni scentralizowane państwo rosyjskie. Okres ten przypada na czasy rządów wielkiego księcia Moskiewskiego – Iwana III Srogiego. Wówczas księstwo moskiewskie zostało przekształcone w największe państwo w ówczesnej Europie. Więcej »

 • Iwan III Srogi - kim był, rządy, przydomek

  Wasyl II Ślepy – zwany również ciemnym, był wielkim księciem moskiewskim w latach 1425 – 1462. W Moskwie w roku 1433 ożenił się z córką księcia małojarosławskiego – Marią. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci, w tym również syn Iwan. Ten ostatni nazwany był Srogim bądź... Więcej »

 • Iwan IV Groźny - biografia, reformy

  Iwan urodził się 25 sierpnia w roku 1530 w Kołomienskoje. Jego ojcem był wielki książę moskiewski w latach 1505 – 1530 Wasyl III z rodu Rurykowiczów. Po śmierci tego ostatniego, Iwan IV został wielkim księciem moskiewskim mając zaledwie 3 lata. Jednak faktyczną władzę w kraju sprawowali wówczas... Więcej »

 • Dynastia Romanowów - pochodzenia, drzewo genealogiczne. Michał Romanow i jego rządy

  Po okresie tzw. wielkiej smuty, na nowego cara Rosji wybrano w roku 1613 Michała Romanowa. Władca ten zapoczątkował rządy nowej dynastii w Rosji, trwającej nieprzerwanie do roku 1917. Rządy pierwszych przedstawicieli rodu Romanów charakteryzowały – choć powolne, to jednak bardzo istotne zmiany... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
Imeno
2017-06-04 09:57:21
Zygmunt III nie chciał tej korony dla siebie tylko nie zgodził się na warunki przyjęcia korony,mianowicie musiałby przejść na wyznanie Prawosławne.
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53