Wielka smuta w Rosji - definicja, przyczyny, historia. Dymitriady - przyczyny, przebieg, skutki

W historii Rosji na lata 1598 – 1613 przypada okres wielkiej smuty. Były to czasy zaburzeń wewnętrznych oraz obcych interwencji pomiędzy panowaniem dynastii Rurykowiczów, której ostatnim przedstawicielem był car Iwan IV Groźny, a wstąpieniem na dynastii Romanowów, której założycielem był Michał Romanow.

Na ten okres przypadają również interwencje zbrojne części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Rosji – Dymitriady. Miały one na celu przede wszystkim osadzenie pretendentów do tronu moskiewskiego, z czego większość z nich podawała się za synów zmarłego cara Iwana IV Groźnego. Jednym z efektów tych działań była wojna polsko – rosyjska, mająca miejsce w latach 1609 – 1619.

W roku 1603 na dworze księcia Adama Wiśniowieckiego w Brahimiu, ujawił się Dymitr I Samozwaniec. Już w kolejnym roku magnaci polscy – Adam i Konstanty Wiśniowieccy oraz Jerzy Mniszek, udzielili mu pełnego poparcia w kwestii przejęcia władzy w Rosji.

Wyprawa pierwszego z Dymitrów Samozwańców zakończyła się powodzeniem – poddano mu twierdze Putywl, Czernihów, Kursk oraz Rylsk. W tym samym roku zmarł Borys Godunow, który objął władzę jeszcze w roku 1598. Wówczas tron carski objął małoletni Fiodor Godunow.

W połowie roku 1605 doszło do buntu przeciwko Fiodorowi, a Moskwa została opanowana przez Dymitra I Samozwańca. Ten ostatni został obwołany carem 30 czerwca w roku 1605. Jego panowanie w Rosji trwało niecały rok, a zakończyło je powstanie przeciwko jego władzy. W efekcie tron carów przypadł Wasylowi Szujskiemu.

W roku 1607 objawił się kolejny domniemany syn cara Iwana IV Groźnego – Dymitr II Samozwaniec. Ten podobnie do swojego poprzednika również wyprawił się na Moskwę. Jednak już w roku 1610 został zabity w Kałudze.

W skutek powyższych wydarzeń oraz dążeń strony polskiej do zdobycia tronu carskiego w Rosji w roku 1609 wybuchła wojna. W jej pierwszym roku król Polski – Zygmunt III Waza, oblegał Smoleńsk. Został on ostatecznie zdobyty w roku 1611.

Natomiast rozgromienie wojsk rosyjsko – szwedzkich przez Stanisław Żółkiewskiego pod Kłuszynem w roku 1610, doprowadziło do detronizacji Wasyla Szujskiego oraz do opanowania przez wojska polskie Moskwy.

W tej sytuacji bojarzy wyrazili zgodę na przekazanie carskiej korony Władysławowi Wazie. Tej propozycji sprzeciwił się jednak Zygmunt III, który chciał zdobyć koronę rosyjską dla siebie. W efekcie wybuchło powstanie ogólnonarodowe w Rosji skierowane przeciwko Polakom. Następnie oblężenie załogi polskiej na Kremlu, doprowadziło ostatecznie do upadku polskich koncepcji politycznych wobec Rosji.

W roku 1612 Polacy zostali ewakuowani z Moskwy. W następnym roku nowym carem Rosji oraz założycielem nowej dynastii został Michał Romanow. Ostatecznie wojna polsko – rosyjska zakończyła się rozejmem w Dywilinie. Wówczas nowy car zrzekł się pretensji do Inflant, a strona polska uzyskała ziemię smoleńską, czernihowską oraz siewierską.

Polecamy również:

 • Teoria Trzech Rzymów - na czym polegała? Powstanie Cesarstwa Rosyjskiego

  Na obszarze tzw. Rusi Zalewskiej najsilniejszą pozycje zdobyli władcy moskiewscy, którzy przyjęli też tytuł wielkich książąt. Obszary te były poddane najdłużej władzy Złotej Ordy, a sam charakter zwierzchnictwa przybrał szczególnie brutalne formy. Istnienie silnej organizacji państwowej skłaniało... Więcej »

 • Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI i XVII w.

  W latach 1462 – 1505 uformowało się ostatecznie w pełni scentralizowane państwo rosyjskie. Okres ten przypada na czasy rządów wielkiego księcia Moskiewskiego – Iwana III Srogiego. Wówczas księstwo moskiewskie zostało przekształcone w największe państwo w ówczesnej Europie. Więcej »

 • Iwan III Srogi - kim był, rządy, przydomek

  Wasyl II Ślepy – zwany również ciemnym, był wielkim księciem moskiewskim w latach 1425 – 1462. W Moskwie w roku 1433 ożenił się z córką księcia małojarosławskiego – Marią. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci, w tym również syn Iwan. Ten ostatni nazwany był Srogim bądź... Więcej »

 • Iwan IV Groźny - biografia, reformy

  Iwan urodził się 25 sierpnia w roku 1530 w Kołomienskoje. Jego ojcem był wielki książę moskiewski w latach 1505 – 1530 Wasyl III z rodu Rurykowiczów. Po śmierci tego ostatniego, Iwan IV został wielkim księciem moskiewskim mając zaledwie 3 lata. Jednak faktyczną władzę w kraju sprawowali wówczas... Więcej »

 • Dynastia Romanowów - pochodzenia, drzewo genealogiczne. Michał Romanow i jego rządy

  Po okresie tzw. wielkiej smuty, na nowego cara Rosji wybrano w roku 1613 Michała Romanowa. Władca ten zapoczątkował rządy nowej dynastii w Rosji, trwającej nieprzerwanie do roku 1917. Rządy pierwszych przedstawicieli rodu Romanów charakteryzowały – choć powolne, to jednak bardzo istotne zmiany... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 1 =
Imeno
2017-06-04 09:57:21
Zygmunt III nie chciał tej korony dla siebie tylko nie zgodził się na warunki przyjęcia korony,mianowicie musiałby przejść na wyznanie Prawosławne.
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48