Teoria Trzech Rzymów - na czym polegała? Powstanie Cesarstwa Rosyjskiego

Na obszarze tzw. Rusi Zalewskiej najsilniejszą pozycje zdobyli władcy moskiewscy, którzy przyjęli też tytuł wielkich książąt. Obszary te były poddane najdłużej władzy Złotej Ordy, a sam charakter zwierzchnictwa przybrał szczególnie brutalne formy. Istnienie silnej organizacji państwowej skłaniało wielkich książąt moskiewskich do przeciwstawienia się Tatarom. Jednak w XIV w. tego typu próby nie powiodły się całkowicie.

Pierwszym, któremu udało się osiągnąć sukces w tej kwestii, był wielki książę moskiewski Iwan III Srogi. Po uzależnieniu innych księstw Rusi Zalewskiej, po kilku latach wojen, w roku 1478 zajął i podporządkował sobie Nowogród Wielki. System polityczny Nowogrodu przestał wówczas istnieć, a razem z nim odrębna od despotycznej droga rozwoju politycznego Rusi.

W roku 1480 Iwan III Srogi zdecydował się na zaprzestanie płacenia Tatarom trybutu. W efekcie działań wielkiego księcia moskiewskiego, władca Złotej Ordy – chan Achmat, podjął wielką wyprawę na Moskwę. W bitwie nad rzeką Ugrą władca moskiewski odparł karny najazd. Tym samym zakończyła się wielowiekowa zależność Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

Istotnym wydarzeniem w kwestii ustroju oraz pozycji Rusi, stało się odrzucenie przez duchowieństwo moskiewskie warunków unii florenckiej z roku 1439. Metropolita moskiewski uniezależnił się wówczas od patriarchy Konstantynopola. Jednak na wzór Kościoła w Cesarstwie Bizantyjskim – Cerkiew moskiewska pozostawała zależna od władcy.

Zdobycie stolicy Cesarstwa Wschodniego przypieczętowało rolę Moskwy w Kościele Prawosławnym. Ważne znaczenie w sferze symbolicznej miał również ślub Iwana III Srogiego z bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego. Wielki książę moskiewski przejął wówczas poza tym elementy bizantyjskiego ceremoniału dworskiego.

Duchowieństwo moskiewskie zaczęło w tych okolicznościach głosić teorie trzeciego Rzymu, gdzie po właściwym Rzymie, a następnie Konstantynopolu miała być Moskwa.

Wyrazem tych aspiracji stał się tytuł cara (cesarza), przyjęty następnie przez wielkich książąt moskiewskich. W rezultacie tych procesów oraz wydarzeń, autokratyczny ustrój polityczny Bizancjum znalazł swoją kontynuacje w Wielkim Księstwie Moskiewskim.

Polecamy również:

 • Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI i XVII w.

  W latach 1462 – 1505 uformowało się ostatecznie w pełni scentralizowane państwo rosyjskie. Okres ten przypada na czasy rządów wielkiego księcia Moskiewskiego – Iwana III Srogiego. Wówczas księstwo moskiewskie zostało przekształcone w największe państwo w ówczesnej Europie. Więcej »

 • Iwan III Srogi - kim był, rządy, przydomek

  Wasyl II Ślepy – zwany również ciemnym, był wielkim księciem moskiewskim w latach 1425 – 1462. W Moskwie w roku 1433 ożenił się z córką księcia małojarosławskiego – Marią. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci, w tym również syn Iwan. Ten ostatni nazwany był Srogim bądź... Więcej »

 • Iwan IV Groźny - biografia, reformy

  Iwan urodził się 25 sierpnia w roku 1530 w Kołomienskoje. Jego ojcem był wielki książę moskiewski w latach 1505 – 1530 Wasyl III z rodu Rurykowiczów. Po śmierci tego ostatniego, Iwan IV został wielkim księciem moskiewskim mając zaledwie 3 lata. Jednak faktyczną władzę w kraju sprawowali wówczas... Więcej »

 • Wielka smuta w Rosji - definicja, przyczyny, historia. Dymitriady - przyczyny, przebieg, skutki

  W historii Rosji na lata 1598 – 1613 przypada okres wielkiej smuty. Były to czasy zaburzeń wewnętrznych oraz obcych interwencji pomiędzy panowaniem dynastii Rurykowiczów, której ostatnim przedstawicielem był car Iwan IV Groźny, a wstąpieniem na dynastii Romanowów, której... Więcej »

 • Dynastia Romanowów - pochodzenia, drzewo genealogiczne. Michał Romanow i jego rządy

  Po okresie tzw. wielkiej smuty, na nowego cara Rosji wybrano w roku 1613 Michała Romanowa. Władca ten zapoczątkował rządy nowej dynastii w Rosji, trwającej nieprzerwanie do roku 1917. Rządy pierwszych przedstawicieli rodu Romanów charakteryzowały – choć powolne, to jednak bardzo istotne zmiany... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53