Krucjaty północne - historia, czym były, przyczyny, skutki

W XII w. pośród ludów germańskich oraz skandynawskich zaszły zmiany odnośnie postrzegania swoich wschodnich sąsiadów. Były one odzwierciedleniem podejścia Europejczyków wobec muzułmanów w okresie wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Krucjaty północne – podobnie jak te kierowane do Palestyny, zostały zainicjowane przez potężną w tym okresie średniowiecza instytucje Kościoła katolickiego.

Oczywiście krucjaty te w teorii miały stanowić obronę świata chrześcijańskiego. W praktyce jednak nie różniły się w żadnym stopniu od wypraw skierowanych do Palestyny, czy też Egiptu. Jej organizatorom i uczestnikom chodziło przed wszystkim o zagarnięcie nowych obszarów, pomnożenie dochodów, zdobywanie nowych szlaków handlowych oraz zdobycie chwały i pozycji przez władców świeckich i duchownych.

Krucjaty północne, które nazywano również bałtyckimi, były podejmowane przez monarchów Duńskich oraz Szwedzkich. Oprócz nich w wyprawach przeciwko ludom północnej Europy, którzy osiedli na południowych oraz wschodnich brzegach Morza Bałtyckiego, brały udział zakony rycerskieKrzyżaków i Kawalerów Mieczowych.

W efekcie doszło do narzucenia zwierzchnictwa skandynawskiego oraz niemieckiego nad terenami należącymi do Finów, Estończyków, Łotyszy oraz Prusów. W pierwszej kolejności zostali podbici Liwończycy, Łotysze i Estończycy, a następnie Prusowie oraz Finowie.

Krucjata przeciwko tym pierwszym miała miejsce w XIII wieku. Podbój nastąpił za sprawą strony duńskiej oraz niemieckiej. Wyprawa krzyżowa zakończyła się pełnym sukcesem dla najeźdźców, którzy między sobą podzieli zajęte tereny – niemiecka Konfederacja Inflancka oraz Duńska Estonia.

Dla Polski istotne były krucjaty podejmowane przez księcia Konrada Mazowieckiego, przeciwko pogańskimi Prusom w latach 1221 – 1222. Zakończyły się one jednak niepowodzeniem – granice państwa pozostawały zagrożone przez najazdy plemion pruskich. W skutek tego książę mazowieckie sprowadził do Polski – Krzyżaków. Ci ostatni pojedli skuteczny podbój oraz chrystianizacje Prus.

Zmiany jakie dokonały się na skutek krucjat północnych przetrwały znacznie dłużej, w odróżnieniu od wypraw skierowanych poza kontynent europejski. Niektóre z nich zachowały się nawet do dziś. Do Niemiec na przykład do dziś należy południowo – zachodnie wybrzeże Bałtyku. W całym obszarze, do którego kierowane były krucjaty, wciąż żywe są zachodnie formy chrześcijaństwa oraz innych instytucji.

Ponad to w efekcie wypraw północnych, dokonało się połączenie regionu bałtyckiego z zachodnią Europą w jeden krąg wspólnej cywilizacji – łacińskiej. Dodatkowo zostały również wówczas zaszczepione instytucje charakterystyczne dla okresu średniowiecza – zamki, miasta, prawo feudalne, kościoły wraz z ich prawem, parlamentaryzm.

Polecamy również:

 • Synod w Clermont - postanowienia. I wyprawa krzyżowa - wyprawa ludowa, wyprawa rycerska

  Jednym z elementów ekspansji Europy Zachodniej, przez blisko dwa wieki, stanowił ruch krucjatowy. Chrześcijaństwo na początku drugiego tysiąclecia poszerzyło swoje wpływy na kraje słowiańskie oraz skandynawskie. Natomiast, za sprawą licznych działań, zaczęto wypierać Arabów z Hiszpanii Więcej »

 • II wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1096 wyruszyła z Europy pierwsza krucjata – tzw. wyprawa rycerska. Na skutek wojny domowej, która trwała ówcześnie w państwie Turków seldżuckich, doszło do szeregu zwycięstw krzyżowców. W roku 1097 zdobyto Edessę, kolejno Antiochię (1098), Jerozolimę (1099), a na zdobytych... Więcej »

 • III wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  Muzułmanom w roku 1144 udaje się zdobyć hrabstwo Edessy. Wydarzenie to było bezpośrednią przyczyną zorganizowania drugiej wyprawy krzyżowej. Miała ona miejsce w latach 1147 – 1149, a na jej czele stanęli – król Francji Ludwik VII oraz król Niemiec Konrad III. Jednak zatargi między dwoma... Więcej »

 • IV wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1187 Saladyn – sułtan egipski, pokonał rycerstwo łacińskie pod Hattin i zdobył Królestwo Jerozolimy oraz twierdzę Akkę. Odpowiedzią na jego działania była trzecia wyprawa krzyżowa w latach 1189 – 1192. Na czele wyprawy stanęli wówczas cesarz Fryderyk Barbarossa, król Francji... Więcej »

 • V wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  Od roku 1215 papież Innocenty III nawoływał do zorganizowania piątej krucjaty. Pomimo, że nie doszło do niej za życia biskupa Rzymu, to jego propaganda osiągnęła sukces. Bowiem już w dwa lata później zorganizowano – głównie za sprawą feudałów europejskich, kolejną wyprawę krzyżową. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44