Ekspansja Arabów i islamu w Europie średniowiecznej

Panowanie dynastii Omajjadów, których stolica znajdowała się w Damaszku, przypada na lata 661 – 750. Następnie władali Abbasydzi, których państwo nosiło nazwę kalifatu bagdadzkiego. Ich stolice stanowił Bagdad, rządzili w latach 750 – 1258. W efekcie walk wewnętrznych – pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami, nastąpiło rozbicie polityczne.

Wydzieliło się wówczas kilka osobnych kalifatów – kordobańskiego Omajjadów w Hiszpanii oraz Fatymidów. Do roku 650 trwała pierwsza faza podbojów. Siły arabskie podporządkowały sobie Irak, Syrię, Palestynę oraz Egipt. Muzułmanie wykorzystali okres słabości poszczególnych imperiów – bizantyjskiego, rzymskiego oraz perskiego, wnikając na ich obszary.

W okresie władzy Omajjadów nastąpiła druga faza ekspansji Arabów – na wschód po Chiny i na zachód po Hiszpanie. Na podbitych terenach postępowała arabizacja i islamizacja, w wyniku osiedlania się Arabów i asymilacji miejscowej ludności. Podboje skierowane na północ w kierunku Europy, kres położyła porażka muzułmanów w bitwie pod Poitiers z Frankami dowodzonymi przez Karola Młota w roku 732.

Muzułmanie zajęli Półwysep Iberyjski w roku 711. Na opanowanych terenach zorganizowali emirat ze stolicą w Kordobie. W momencie, kiedy w świecie muzułmańskim obalona została dynastia Omajjadów, a kalifat został przejęty przez Abbasydów, ci pierwsi zachowali władzę w Kordobie. Ogłosili się następnie kalifami niezależnymi od kalifów Bagdadu (929 r.). Na wieki X i XI przypada rozkwit kultury muzułmańskiej na obszarze Półwyspu Iberyjskiego.

Arabowie w toku swoich podbojów zniszczyli królestwa Wizygotów oraz Swebów. Pomimo polityki ekspansyjnej Arabów, na północy półwyspu przetrwały państewka chrześcijańskie. W XI w. w północnej Hiszpanii istniały już królestwa – Leonu, Kastylii, Nawarry i Aragonii oraz hrabstwa Barcelony i Portugalii. Z nich uformowały się w XII w. trzy silne królestwa – Aragonii, Kastylii oraz Portugalii.

Państwa chrześcijańskie z powodzeniem prowadziły wojny o odzyskanie pozostałych terenów półwyspu. Podejmowane przez nich działania nazywano – rekonkwistą. Przełomowym wydarzeniem związanym z tym zjawiskiem była zwycięska dla strony chrześcijańskiej bitwa pod Las Navas de Tolosa w roku 1212. Chrześcijanom udało się zająć większość ziem Półwyspu Iberyjskiego do połowy XIII wieku. Na południu kraju pozostał jedynie emirat Grenady – wasal Kastylii.

Długotrwałe wojny z muzułmanami wpłynęły zdecydowanie na charakter poszczególnych społeczeństw iberyjskich. Władza królewska była tam silna, gdyż wymagało tego prowadzenie wojen. Z tego samego powodu tamtejsze rycerstwo było bardzo liczne. Zaczęły również powstawać zakony rycerskie, specjalizujące się w walce z islamem.

Polecamy również:

 • Osiągnięcia cywilizacji islamu

  Twórcą islamu był żyjący w latach 570 – 632 Mahomet, początkowo zajmujący się handlem. Podczas jednej z kontemplacji doznał objawienia, po czym zaczął głosić zasady nowej wiary. Jego oponenci zmusili go do ucieczki z Mekki do Medyny w roku 622 – data ta została przyjęta jako pierwszy rok ery... Więcej »

 • Szyici - kim są, historia

  Szyici stanowią jeden z głównych odłamów islamu i zaliczani się do nurtu ortodoksyjnego. Ugrupowanie to uformowało się w toku walk politycznych o władzę w początkowym okresie religii muzułmańskiej – po śmierci Mahometa część muzułmanów uważała, że następcą Proroka powinien zostać... Więcej »

 • Sunnici - kim są, historia

  Sunnici (arab. ahl as-sunna wa al-dżama’a – „ludzie tradycji i wspólnoty”) to obok szyitów jedno z dwóch głównych ortodoksyjnych ugrupowań w islamie. Uformowało się ono w toku walk politycznych o władzę w początkowym okresie religii muzułmańskiej... Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39