Jak napisać list - co to jest, definicja - strona 4

może być przedstawienie jakiegoś problemu, sformułowanie prośby, podziękowanie. Tę formę wypowiedzi cechuje styl zwięzły, uprzejmy. Nie używa się słownictwa potocznego.

Schemat kompozycyjny:

1. miejscowość i data – w prawym górnym rogu,

2. dane nadawcy – imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe (w zależności od charakteru listu) – w lewym górnym rogu,

3. dane odbiorcy – zwrot grzecznościowy (Sz. P.), imię i nazwisko, piastowane stanowisko / nazwa firmy – poniżej danych nadawcy, od środka do prawej,

4. zwrot do adresata,

5. wstęp – sformułowanie celu,

6. rozwinięcie – realizacja celu,

7. zakończenie z formułą grzecznościową,

8. własnoręczny podpis,

9. ewentualnie - spis załączników.

Przykładowy list oficjalny - wzór - list do dyrektora szkoły

List otwarty

Nadawcą tej odmiany listu może być jedna osoba lub grupa ludzi, natomiast odbiorcą – osoba publiczna bądź instytucja. Jego treść podaje się do wiadomości publicznej np. za pośrednictwem mediów. Treść dotyczy problemów życia codziennego w sferze społecznej, politycznej czy kulturalnej. List ma zwrócić uwagę na daną kwestię lub wymusić zajęcie stanowiska względem niej. Siłę jego oddziaływania wspierają dosadne sformułowania,

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
Karolina
2020-03-22 17:23:54
dziękuję
Ostatnio komentowane
nice
ameqa • 2020-12-03 21:04:28
6
olinow • 2020-12-03 16:38:49
Komentarz
Największy_speedrunner_w_Polsce • 2020-12-03 16:18:00
Mam nadzieję, że w UE docenią wirusy- bakteriofagi, bo to często jedyny sposób na wyl...
Goska • 2020-12-03 16:52:56