Jak napisać list - co to jest, definicja - strona 4

Tę formę wypowiedzi cechuje styl zwięzły, uprzejmy. Nie używa się słownictwa potocznego.

Schemat kompozycyjny:

1. miejscowość i data – w prawym górnym rogu,

2. dane nadawcy – imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe (w zależności od charakteru listu) – w lewym górnym rogu,

3. dane odbiorcy – zwrot grzecznościowy (Sz. P.), imię i nazwisko, piastowane stanowisko / nazwa firmy – poniżej danych nadawcy, od środka do prawej,

4. zwrot do adresata,

5. wstęp – sformułowanie celu,

6. rozwinięcie – realizacja celu,

7. zakończenie z formułą grzecznościową,

8. własnoręczny podpis,

9. ewentualnie - spis załączników.

Przykładowy list oficjalny - wzór - list do dyrektora szkoły

List otwarty

Nadawcą tej odmiany listu może być jedna osoba lub grupa ludzi, natomiast odbiorcą – osoba publiczna bądź instytucja. Jego treść podaje się do wiadomości publicznej np. za pośrednictwem mediów. Treść dotyczy problemów życia codziennego w sferze społecznej, politycznej czy kulturalnej. List ma zwrócić uwagę na daną kwestię lub wymusić zajęcie stanowiska względem niej. Siłę jego oddziaływania wspierają dosadne sformułowania, kultura języka wyklucza jednakże stosowanie wulgaryzmów. Schemat listu przedstawia się następująco:

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Karolina
2020-03-22 17:23:54
dziękuję
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39