Historia Internetu

W 1960 roku Joseph Licklider opisał projekt globalnej sieci komputerów. Dwa lata później Paul Baran opublikował pracę o rozproszonych sieciach cyfrowych transmisji danych, które byłyby w stanie przetrwać potencjalną III wojnę światową.

ARPANET

Na końcu lat 60. powstały pierwsze węzły sieci nazywanych ARPANET. Wówczas na Uniwersytecie Kalifornijskim rozpoczęto eksperyment, który miał na celu stworzenie sieci komputerowej bez jednego punktu centralnego, dowodzącego pozostałymi podpiętymi komputerami. Nowa sieć miała działać nawet w przypadku zepsucia czy odłączenia określonych części. Pracowano także nad tym, aby połączenia wychodzące oraz przychodzące w ramach tej sieci były bezpieczne i zaszyfrowane. Już po kilku latach udało stworzyć się pierwsze aplikacje służące do komunikacji, oczywiście przeznaczone dla wojska USA. Sieć nazywano ARPANET, nazwa ta wywodziła się od głównego inwestora - Advanced Research Project Agency (ARPA).

TCP/IP

Sieć APARNET była dostępna dla struktur rządowych, była przeznaczona do celów państwowych. Dostrzegano jednak jej potencjał w życiu codziennym. Na początku lat 70-tych powstał protokół internetowy o nazwie TCP/IP. Kontrolował on transmisje danych. Za pomocą IP każdy komputer posiadał konkretny adres, który umożliwiał precyzyjne przekazywanie informacji do konkretnego komputera lub sieci komputerów. TCP jest niezależny od konkretnego IP, a więc usterka komputera głównego nie była problemem dla przesyłania danych. Na początku lat 80. Jon Postel stworzył drugi podstawowy filar Internetu: system DNS, który wiąże numery IP komputerów z hierarchicznie budowanymi nazwami domen internetowych.

Początki powszechnego Internetu

W latach 80. do powszechne użycia weszło słowo Internet. To skrót  od słów "inter" i "network", czyli "międzysieć". Pod koniec tej dekady uczelnie wyższe oraz organizacje naukowe zaczęły wykorzystywać do swoich badań możliwości sieci internetowej. W 1990 roku im Berners-Lee stworzył pierwszy HTML – czyli hipertekstowy język znaczników, a wraz z nim pierwszą stronę internetową. W tym samym roku powstała pierwsza wyszukiwarka internetowała – Archie. W 1993 Matthew Gray stworzył Wandex – pierwszą wyszukiwarkę współpracującą z odnośnikami hipertekstowymi, która odwiedzała strony internetowe za ich pośrednictwem. Ta koncepcja została później rozwinięta przez Yahoo i Google. Na pierwszą przeglądarkę internetową trzeba było czekać do 1994 roku. Nosiła ona nazwę Mosaic. Stworzyła ją firma Netscape.

Od 1991 roku Internet jest dostępny dla wszystkich. To wtedy National Science Foundation wycofało zakaz wykorzystywania go do celów komercyjnych.

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13