Feudalizacja Kościoła - na czym polegała, skutki

W państwie Franków już w okresie rządów Karola Wielkiego ukształtowały się podstawy systemu feudalnego. Odnosiły się one do zależności między seniorem a wasalem. Drugi z nich składał uroczystą przysięgę wierności seniorowi i oddawał się w jego władanie. Anarchia jaka nastąpiła po śmierci Karola doprowadziła w IX w. do przyspieszenia oraz utrwalenia się tych zależności.

Układ między seniorem i wasalem polegał na nadaniu przez pierwszego z nich majątków ziemskich – lenna. W zamian za to wasal był zobowiązany do służby u seniora. Doprowadziło to ostatecznie do posiadania całkowitej zwierzchności nad danym terenem przez seniora.

Każdy z tych obszarów dążył do osiągnięcia suwerenności. Miało to wpływ nie tylko na kwestie polityczne i gospodarcze ale również kulturalno – religijne. Życie ludności ograniczało się od tej pory tylko do granic obszaru danego seniora. Przez co w dziedzinie religii wytworzył się nieznany do tej pory nigdzie kult świętych oraz nieprawdopodobnych relikwii.

Równolegle dochodziło również do sekularyzacji przedstawicieli kościoła. Władcy świeccy zainteresowali się gigantycznymi zebranymi majątkami, należącymi do wyższego duchowieństwa. W czasie niestabilnej sytuacji, przy jednoczesnej utracie pozostałych źródeł dochodu, stanowiły one niejako zabezpieczenie bądź rezerwę.

Pod przykrywką opiekunów kościoła, władcy świeccy narzucali na najbardziej dochodowe stanowiska i urzędy sowich kandydatów. Nie interesowały ich przy tym kwalifikacje danej osoby, często dochodziło nawet do sytuacji gdzie dane stanowisko było powierzane osobie świeckiej.

Cała sytuacja doprowadziła ostatecznie do zrównania wyższego kleru z wasalami królewskimi, a część przedstawicieli ówczesnego duchowieństwa stała się skrajnie zdemoralizowana.

Proces feudalizacji duchowieństwa nie pominął również niższych przedstawicieli kleru. Stało się tak z powodu przyjęcia przez króla Franków tradycji tzw. kościołów prywatnych. W takiej sytuacji fundatorzy danego kościoła zachowywali prawo jego własności.

Polecamy również:

  • Senior i wasal - prawa i obowiązki

    Rozdrobnienie państwa stworzonego przez Karola Wielkiego nastąpiło w praktyce już w połowie IX w.. Państwo Franków zamieniło się wówczas w konglomerat ziem znajdujących się w posiadaniu feudałów. Każdy z tych obszarów zamienił się w praktycznie niezależne małe państwo, nad którym... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
utacel
2021-02-05 11:43:13
Sporo nieścisłości i skrótów myślowych, które wprowadzają w błąd. Na przykład - twierdzenie, że "wytworzył się kult świętych nieznany nigdzie wcześniej" jest zwyczajnie fałszywe. Należałoby doprecyzować to zdanie choćby wprowadzając konkretną charakterystykę kultu, lub opisać warunkowania zachodzących na tej płaszczyźnie procesów. Innym przykładem nieścisłości jest zdanie o "skrajnej demoralizacji" niższego kleru, należałoby wskazać, że chodzi tu o odstępstwa od norm życia kościelnego i funkcji, których realizacji oczekiwano by od przedstawicieli kościoła, bo nie chodzi tu przecież o konkretną, dotykającą ich indywidualnie demoralizację, jako nieprzestrzeganie norm społecznych i niedostosowanie do życia w społeczeństwie.
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43