Afryka - państwo Wandalów. Upadek i przywrócenie władzy Bizancjum

Afrykańskie państwo Wandal - Najazd Wandalów

W roku 429, pod wodzą swojego króla Genzeryka, Wandalowie przeprawili się przez Cieśninę Gibraltarską na kontynent Afrykański. Istniały dwa podstawowe powody inwazji germańskiego plemienia. Po pierwsze chcieli wykorzystać dogodną dla siebie sytuację wewnętrzną w Afryce – walki polityczne miedzy ówczesnym namiestnikiem tych obszarów Bonifacjuszem, a nowym namiestnikiem Sigiswultem. Drugim powodem było wypieranie Wandalów z wcześniej zajętego półwyspu Iberyjskiego przez plemiona Wizygotów i Swebów.

Siły wandalów liczyły około osiemdziesięciu tysięcy ludzi. Pojawili się w okolicach Tangeru, a następnie, już w roku 430, pod Hipponą, którą zdobyli. Dopiero dwa lata po tym wydarzeniu Cesarstwo Rzymskie wysłało swoje wojska do Afryki, te jednak zostały rozbite przez siły Genzeryka w bitwie na ziemi numidyjskiej (432 r.). Po pokonaniu wojsk rzymskich Afryka północna stała się de facto nowym państwem wandalów ze stolicą w Kartaginie. W roku 435 zawarto traktat pokojowy między Wandalami a cesarstwem, na mocy którego ci pierwsi zostali uznani za sprzymierzeńców i oficjalnie otrzymali obszary Afryki Północnej.

Afrykańskie państwo Wandalów – Genzeryk

Genzeryk (390 – 477 r.) był królem wandalów od roku 428, po śmierci swojego przyrodniego brata Guntaryka. Przewodził plemieniu, które wskutek wędrówki ludów zajął obszary na półwyspie Iberyjskim. Po dotarciu na kontynent Afrykański i podbiciu Afryki Północnej stworzył nowe państwo germańskie.

W roku 439 Genzeryk zdobył Kartaginę, w której urządził siedzibę swojego państwa. Genzeryk był wyznawcą arianizmu, to też po ustabilizowaniu swojej pozycji zajął dobytki katolickich duchownych, a ich kościoły zostały przekazane arianom. Przedstawiciele kościoła katolickiego ostatecznie zostali wypędzeni i odesłani do Italii.

Genzeryk uregulował również kwestie dziedziczenia władzy w nowo powstałym państwie. Od tej pory tron po śmierci władcy miał zajmować najstarszy członek dynastii – seniorat.

Afrykańskie państwo Wandalów – Kształt państwa

Po uznaniu przez stronę rzymską zdobyczy Wandalów w Afryce, powstało pierwsze państwo germańskie w obrębię cesarstwa zachodniorzymskiego. Po rozbudowie floty przez króla Wandalów Genzeryka, jego plemię opanowało zachodnią część Morza Śródziemnego. Wandalowie żyli głównie z łupów oraz piractwa. Stanowili tym samym ciągłe zagrożenie dla Rzymu, który uzależniony był od dostaw, głównie zboża, z obszarów Afryki Północnej.

Wandalowie skonfiskowali mienie senatorów rzymskich, a rzymscy właściciele ziemscy zostali ostatecznie wypędzeni ze swych dotychczasowych gospodarstw. W roku 455 Wandalowie zdobyli, a następnie złupili Rzym. Nie spalili jednak wiecznego miasta na prośbę papieża Leona I oraz obywateli rzymskich. W kolejnych latach Wandalowie zajęli Sardynię, Korsykę oraz Sycylię.

Afrykańskie państwo Wandalów – Rewindykacja Afryki Północnej

Nowy cesarz Justynian I jako podstawowy cel swoich rządów postawił sobie odzyskanie mocarstwowości z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jego pierwsze działania były skierowane ku odzyskaniu wcześniejszych granic państwa. W tej kwestii na pierwszy plan wysunęła się sprawa odbicia Afryki, znajdującej się ówcześnie w posiadaniu Wandalów. W roku 533 armia cesarstwa, dowodzona przez Belizariusza, wylądowała na kontynencie Afrykańskim, na południe od stolicy państwa Wandalów – Kartaginy.

Zaskoczeni atakiem plemie barbarzyńskie zostało rozbite praktycznie całkowicie już w pierwszej bitwie z siłami Belizariusza (ok. 16 tyś. armia). W przeciągu zaledwie kilku miesięcy Afryka Północna znalazła się ponownie w posiadaniu cesarstwa. Nastąpiło przywrócenie stanu sprzed inwazji germańskiego plemienia.

Źródła:
http://www.roman-empire.net/articles/article-016.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/223565/Gaiseric

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 2 =
@WZaglewski
2023-12-21 16:32:34
Szanowna ,,eSzkola.pl ,, Napiszcie cos co jest obecnie wymazywane że twórcami Państwa Polskiego są Wandalowie z plemienia Hasdingów ! Dlaczego tego się nie pisze ! Tylko że jakieś plemię ,, Polan ,, którego nigdy nie było ! Owszem byli Słowianie o nazwie ,, Polanie ,, ale zamieszkiwali 100 km , na zachód od dzisiejszego Kijowa . Ale nie na ziemiach ,, polskich ,,
@WZaglewski
2023-12-21 16:28:06
Szanowna ,, eSzkola.pl Ja prosiłbym aby wreszcie przestano opluwać naród Wandalów ! Na półwyspie Iberyjskim plemiona Wandalów ! A ile tych plemion było ! ,, Sillingowie i Hasdingowie . Uzależniły się od władzy Rzymu - A kiedy Wandalowie byli poddanymi Rzymu ? Bzdura jest że do Afryki poszli bo zachęceni sukcesami - Bzdura . Autor tekstu nic nie pisze że zanim doszło do tego faktu , to zaczęły się walki z narodem Kwadów - który błędnie zwany jest ,, Swebami ,, ! I to zmusiło do przemieszczenia się Wandalów na południe Hiszpanii . A w tym trójkącie doszło do walki z koalicją Rzymski-Gocką - rozbita !! Ale istniała . Król Genzeryk znał sprawę i rozumiał sytuację . Rzym chciał zatrzymać Wandalów na półwyspie , świadczy o tym że nasłał Kwadów , zwiad doniósł i nad rzeką Gwadiana , pod miastem Merida doszło do bitwy - zwycięska ! =========== W tedy ludzie byli już na statkach , pojawienie się Kwadów utrudniło na chwilę nasz odmarsz do Afryki . Wypieranie Wandalów z Hiszpanii to pojęcie nie na miejscu . Opisane wyżej . A błędnie jest twierdzenie - wypieranie zajętego wcześniej półwyspu przez Swebów i Wizygotów ! Kwadowie/ jak to nazywacie Swebowie / razem z nami Wandalami i Alanami przeszli do Hiszpanii . I nie dlatego że objedli Galię , a już teksty podobne czytałem ! Albo że złoto zwąchali w Hiszpanii . ,, Siły ,, Wandalów liczyły 80 000 ludzi --a nie armii ! Armia Wandalów w Afryce to 15-17 000 ludzi . W 455 r. zdobyli i złupili Rzym ??!! Aby zdobyć i złupić takie miasto prawie milionowe to ile wojska mógł posiadać Genzeryk ? O zdobywaniu mowy być nie mogło ! A miasta nie spalili na prośbę Leona i mieszkańców miasta ! ,, Zanim Genzeryk wszedł w bramy stolicy , stanął przed jego obliczem Leon , biskup miasta . ============== Tylko on , nie było bowiem żadnych władz , żadnych urzędników . Otrzymał uroczyste zapewnienie , że nie będzie żadnych podpaleń i nie potrzebnego przelewu krwi ,, - Przyrzeczenie to zostało w pełni dotrzymane , co stanowi samo przez się dowód jak zdyscyplinowane były oddziały Genzeryka i jak bardzo wzbudzał postrach wśród swoich ludzi . Nie powtórzyły się więc sceny potwornego chaosu groźnych pożarów i przypadkowych mordów z przed 45 lat kiedy do Rzymu wtargnęły hordy Wizygotów pod wodzą Alaryka . ,, To cytat z książki prof. Aleksander Krawczuk ,, Poczet cesarzy rzymskich ,, wyd. 1995 roku .
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19