Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Władysław Broniewski - biografia i twórczość - strona 3

.

Wkrótce Broniewski został sekretarzem redakcji „Wiadomości Literackich” – pisma cieszącego się wielką sławą – jednak nie otrzymywał tam wysokiej pensji. Od 1926 r. był żonaty z Jadwigą z Kunigów. Od tego czasu zaczął zajmować się także przekładami, które były znacznie bardziej dochodowe.

Od 1929 r. Władysław Broniewski stał się współtwórcą „Miesięcznika Literackiego”. W dwudziestym numerze pisma podjęte zostały niewygodne tematy polityczne (opisano torturowanie więźniów w Łucku), za co redakcja została aresztowana. Poeta spędził w więzieniu dwa miesiące, lecz ułaskawiono go dzięki wstawiennictwu Bolesława Wieniawa-Długoszewskiego (adiutanta marszałka Piłsudskiego).

Kolejne lata życia Władysława Broniewskiego upłynęły pod znakiem wzmożonej twórczości literackiej – tworzył teksty publicystyczne, przekładał, wydał czwarty w swoim dorobku tom wierszy („Krzyk ostateczny”, 1938 r.).

W 1939 r. w obliczu zagrożenia inwazją niemiecką Broniewski opublikował wiersz „Bagnet na broń”. Dołączył do wojska jako ochotnik. Przydzielono go do Ośrodka Zapasowego 28 Dywizji Piechoty w Zbarażu. Tym sposobem, zanim wyruszył do walki, był świadkiem najazdu na Polskę Związku Socjalistycznych Republik

Zobacz również

Losowe zadania

 • Wskaż zdania fałszywe

  Poniżej zebrano kilka stwierdzeń dotyczących właściwości litowców. Wskaż te zdania, które są fałszywe: 1. Litowce w tlenkach znajdują się na +1 stopniu utlenienia, natomiast w wodorkach na -1 2. Litowce w reakcji z wodą z wodą tworzą obok roztworu zasady gazowy wodór 3. Charakter zasadowy wodorotlenków l...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w funkcji czasu

  W zamkniętym reaktorze o objętości 1 dm3 prowadzono reakcję syntezy amoniaku ze stechiometrycznych ilości wodoru i azotu. Podczas prowadzenia procesu utrzymywano temperaturę 670 K, jednocześnie mierząc zmiany stężenia reagentów i produktu w czasie trwania reakcji oraz po jej zakończeniu. Zapisz równania reakcji przebiegaj...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Schizma Focjusza

  Wyjaśnij na czym polegał konflikt pomiędzy patriarchatem w Konstantynopolu a papiestwem nazywany „schizmą Focjusza”.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równania reakcji otrzymywania hydroksosoli i wodorosoli

  Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorosiarczanu(VI) potasu i węglanu hydroksomiedzi(II) w formie cząsteczkowej wiedząc, że hydroksosole powstają z wielowodorotlenowych wodorotlenków, a wodorosole z kwasów wieloprotonowych.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Formy rozwojowe pierwotniaków

  Poniżej wymieniono formy rozwojowe pewnego pierwotniaka: sporozoit, schizont, merozoit Do którego z podanych poniżej gatunków one należą: zarodziec malarii, świdrowiec gambijski, pełzak czerwonki

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28