Empiryzm - definicja, charakterystyka

Empeiría z greckiego oznacza „doświadczenie”. Od tego słowa wywodzi się nazwa doktryny  filozoficznej – empiryzmu.

Empiryzm to pogląd uznający poznanie przez doświadczenie za podstawowy i jedyny bezpośredni sposób ujmowania rzeczywistości. Człowiek odbiera bodźce poprzez zmysły, a wszelkie teorie i idee są wtórne wobec doświadczenia. Taka postawa stoi w sprzeczności z racjonalizmem, który przyjmuje za źródło poznania właśnie idee.

Paul van Somer, Sir Francis Bacon - portret
Paul van Somer, Sir Francis Bacon/ gutenberg.org

Początków empiryzmu należy upatrywać w starożytności i w poglądach Heraklita z Efezu, autora słów: „Złymi świadkami są oczy i uszy ludziom, którzy noszą duszę barbarzyńców”. W czasach nowożytnych empiryzm to postawa charakterystyczna dla epoki oświecenia. Jej prekursorem był Francis Bacon, myśliciel uznający za realne tylko to, co daje się potwierdzić w praktyce. Rzeczywiste jest tylko to, co dostępne zmysłom. Bacon odrzucał wszelkie spekulacje, także te o charakterze ściśle racjonalistycznym, jeśli nie opierały się na doświadczeniu. Jego poglądy przyjęli i rozwinęli: John Locke, George Berkeley i David Hume.

Empiryści często posługiwali się pojęciem tabula rasa, co – dosłownie – oznacza „czystą kartę” i ma obrazować umysł nowonarodzonego człowieka. Termin ten, stosowany już w starożytności (Arystoteles), upowszechnił się za sprawą Johna Locke'a, który pisał, że człowiek przychodzi na świat bez jakiejkolwiek wiedzy, umiejętności, poglądów, predyspozycji, jest zatem jak niezapisana karta, na której ślad pozostawiają dopiero doświadczenia. To świat zewnętrzny kształtuje od początku umysł człowieka, który stopniowo tworzy najpierw proste, a później złożone idee.

Polecamy również:

 • Blaise Pascal, Myśli – streszczenie

  Francuski filozofii podzielił swoje dzieło na pięć części. Pierwsza z nich traktowała o religii i próbowała udowodnić, że religia i rozumowe postrzeganie świata nie wykluczają się wzajemnie. Więcej »

 • Ateizm - definicja, charakterystyka

  Ateizm to postawa odrzucająca istnienie Boga. Termin wywodzi się z języka greckiego i dosłownie oznaczał „bezbożny”. Już ok. V używano go w znaczeniu „negujący bogów”, a wraz z rozwojem oświeceniowej myśli filozoficznej stał się określeniem pewnej postawy światopoglądowej. Więcej »

 • Deizm - definicja, charakterystyka

  Deizm to pogląd uznający istnienie Boga, ale negujący jego ingerencję w ludzkie sprawy. Deiści pojmują Boga nieosobowo – ich zdaniem stworzył on świat, wszystkie byty materialne i rządzące nimi prawa, na tym jednak jego rola się kończy. Bóg nie interesuje się losami świata, nie wysłuchuje modlitw i nie... Więcej »

 • Libertynizm - definicja, charakterystyka

  Libertynizm to postawa światopoglądowa o charakterze obyczajowym, charakteryzująca się łamaniem powszechnie przyjętych zasad moralnych. Termin zaczerpnięto z języka łacińskiego, gdzie libertinus oznacza „wyzwolony”. Libertynizm miał stanowić wyzwolenie od narzuconych człowiekowi, niezgodnych z jego... Więcej »

 • Racjonalizm - definicja, charakterystyka

  Racjonalizm to kierunek filozoficzny i światopoglądowy. Charakteryzuje się rozumowym i logicznym podejściem do świata oraz poznania. Za twórcę tego nurtu uznaje się Kartezjusza, autora „Rozprawy o metodzie”. Duży wkład w rozwój racjonalizmu wnieśli też Spinoza i Leibniz. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Paul
2016-10-04 05:09:43
Całkiem ciekawe.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12