Deizm - definicja, charakterystyka

Deizm to pogląd uznający istnienie Boga, ale negujący jego ingerencję w ludzkie sprawy. Deiści pojmują Boga nieosobowo – ich zdaniem stworzył on świat, wszystkie byty materialne i rządzące nimi prawa, na tym jednak jego rola się kończy. Bóg nie interesuje się losami świata, nie wysłuchuje modlitw i nie ingeruje w ludzką egzystencję.

Deizm wyrósł na gruncie myśli racjonalistycznej. W swych założeniach sprzeciwia się wiedzy objawionej i dogmatom wiary. Uznaje wyłącznie takiego Boga, jakiego można racjonalnie uzasadnić. Ponieważ świat istnieje, musi istnieć jakaś siła sprawcza – można nazwać ją „Bogiem”, ale nie ma podstaw przypuszczać, że ów „Bóg” sprawuje jakąś szczególną opiekę nad swoim dziełem i dba o tych, którzy wyznają jego kult.

Zdaniem deistów taka postawa jest naturalna i pierwotna dla całej ludzkości. Ludzie od zawsze przyjmowali istnienie Boga-kreatora. Popularna jest też metafora Boga-zegarmistrza, ukazująca go jako konstruktora precyzyjnego i skomplikowanego mechanizmu, którym – po jego złożeniu – więcej się nie interesuje. Prawa rządzące materią, a więc fizyka, chemia, matematyka są stałe i niezmienne, ponieważ pochodzą do Boga. Deiści uznają też słuszność nakazów moralnych wynikających z religii, odrzucając jednocześnie wszelką obrzędowość, instytucje kościelne, święte księgi, a także wartość modlitwy.

Mimo przekonania o obojętności Boga na ludzkie sprawy, deiści nie negowali życia pozagrobowego, choć ich poglądy na kwestie eschatologiczne nie były spójne. Najczęściej przyjmowano, że człowiek może osiągnąć zbawienie poprzez prawe życie, czyli w zgodzie z religią naturalną.

Tzw. religia naturalna to system etyczny wypracowany w drodze racjonalnego rozumowania, który w zasadniczych kwestiach pokrywał się z Dekalogiem.

Przedstawiciele deizmu

Immanuel Kant, autor „Krytyki czystego rozumu”, dowodził, że rozumowo można poznać tylko zjawiska fizyczne. Metafizyka wykracza poza ludzkie możliwości i jako taka nie może być uważana za naukę. Także istnienia Boga nie można dowieść, posługując się pojęciami metafizycznymi, ponieważ takie postępowanie jest z gruntu nienaukowe.

Inni: Denis Diderot, John Locke, David Hume, Voltaire, Maximilien de Robespierre.

Polecamy również:

 • Blaise Pascal, Myśli – streszczenie

  Francuski filozofii podzielił swoje dzieło na pięć części. Pierwsza z nich traktowała o religii i próbowała udowodnić, że religia i rozumowe postrzeganie świata nie wykluczają się wzajemnie. Więcej »

 • Ateizm - definicja, charakterystyka

  Ateizm to postawa odrzucająca istnienie Boga. Termin wywodzi się z języka greckiego i dosłownie oznaczał „bezbożny”. Już ok. V używano go w znaczeniu „negujący bogów”, a wraz z rozwojem oświeceniowej myśli filozoficznej stał się określeniem pewnej postawy światopoglądowej. Więcej »

 • Empiryzm - definicja, charakterystyka

  Empeiría z greckiego oznacza „doświadczenie”. Od tego słowa wywodzi się nazwa doktryny  filozoficznej – empiryzmu. Empiryzm to pogląd uznający poznanie przez doświadczenie za podstawowy i jedyny bezpośredni sposób ujmowania rzeczywistości. Człowiek odbiera bodźce poprzez zmysły,... Więcej »

 • Libertynizm - definicja, charakterystyka

  Libertynizm to postawa światopoglądowa o charakterze obyczajowym, charakteryzująca się łamaniem powszechnie przyjętych zasad moralnych. Termin zaczerpnięto z języka łacińskiego, gdzie libertinus oznacza „wyzwolony”. Libertynizm miał stanowić wyzwolenie od narzuconych człowiekowi, niezgodnych z jego... Więcej »

 • Racjonalizm - definicja, charakterystyka

  Racjonalizm to kierunek filozoficzny i światopoglądowy. Charakteryzuje się rozumowym i logicznym podejściem do świata oraz poznania. Za twórcę tego nurtu uznaje się Kartezjusza, autora „Rozprawy o metodzie”. Duży wkład w rozwój racjonalizmu wnieśli też Spinoza i Leibniz. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 1 =
Gość
2020-01-13 15:31:14
Zastanawiające jest czy deklarację/rozumowanie deizmu można zaobserwować u naukowców postrzeganych jako najbardziej oświeconych.DNA, prawa fizyczne a z drugiej strony choroby/cierpienia niewinnych,nie wysłuchanie modlitw.Taki dualizm rzeczywistości skłania do pytania o naturę i ingerencję Boga w istniejący obecnie świat
Ksawery
2018-05-19 08:47:57
Najbardziej znanym polskim przedstawicielem deizmu był ks. Stanisław Staszic, działacz epoki Oświecenia, pisarz, publicysta, filozof tłumacz, polityk. Był on księdzem, jednak nietypowym. Nie nosił sutanny, nie odprawiał mszy. Otwarcie deklarował deizm.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14