Literatura renesansu w Europie - cechy, nurty, twórcy - strona 2

gatunków należały: w dramacie – tragedia i komedia; w epice epos, a w liryce – pieśń, elegia i hymn oraz drobne formy, jak epigramat, fraszka, anakreontyk.

Tematyka dzieł renesansowych

Zgodnie z dominującym prądem epoki - humanizmem literatura skupiła się na człowieku i jego sprawach. Codzienność, zwykłe zdarzenia stały się godne miejsca w literaturze. Rozwijała się literatura miłosna („Dekameron” Boccaccia, „Sonety do Laury” Petrarki”).

Nurty literatury renesansowej

Istniały obok siebie dwa bardzo odległe nurty: plebejski i uczony. Powstawały traktaty wybitnych humanistów na tematy naukowe, etyczne, polityczne czy filozoficzne, a także utwory parenetyczne („Podręcznik rycerza Chrystusowego” Erazma z Rotterdamu, „Il Cortegiano” Castiglionego, „Książę” Machiavellego).

Jednocześnie rozwijała się literatura błazeńska, prześmiewcza, plebejska właśnie, drwiąca z ustalonego porządku społecznego i uczonej mądrości humanistów.

Horacjanizm w literaturze renesansowej

Horacy cieszył się wyjątkowym powodzeniem wśród artystów renesansu, naśladowano go w formie, stylu i treści. Badacze mówią nawet o horacjanizmie jako o zespole tendencji twórczych. Cechy charakterystyczne horacjanizmu to dystans do

Polecamy również:

 • Michel de Montaigne – biografia, twórczość

  Francuski pisarz i filozof urodzony 28 lutego 1533 roku. Był nie tylko myślicielem, ale brał również udział w życiu politycznym i społecznym – w latach 1557-1570 był radcą parlamentu w Bordeaux, a w latach 80. sprawował tam urząd burmistrza Więcej »

 • François Rabelais – biografia, książki

  Był francuskim pisarzem zajmującym się satyrą, ale również lekarzem i duchownym. Był wszechstronnie uzdolnionym i wykształconym humanistą. W historii zasłynął jako autor jednej publikacji: Gargantua i Pantarguel. Więcej »

 • Światopogląd i filozofia renesansu - przedstawiciele i charakterystyka

  Renesansowy światopogląd kształtował się pod wpływem antycznych idei. Fascynacja starożytną filozofią, sztuką, literaturą zmieniała oblicze Europy. Jako sprzeciw wobec średniowiecznego uniwersalizmu wyrasta renesansowy indywidualizm. Katolicka i łacińskojęzyczna Europa zaczyna się wewnętrznie różnicować.... Więcej »

 • Reformacja - najważniejsze informacje

  Za oficjalny początek reformacji przyjmuje się wystąpienie Marcina Lutra, w którym przedstawił 95 tez przeciwko nadużyciom w Kościele katolickim. Jednak chęci i dążenia do odnowienia chrześcijaństwa pojawiały się już wcześniej. Podobne cele stawiał sobie Jan Hus w XV wieku. Więcej »

 • Kultura renesansu - charakterystyka (rozwój szkolnictwa w renesansie, języki narodowe)

  Kultura renesansu kształtowała się pod wpływem antycznych wzorców. Rzesze humanistów studiowały starożytne teksty: Cycerona, Wergiliusza, Arystotelesa, Platona. Filozofia i literatura formowały nowy światopogląd. Sztuka antyczna stała dla człowieka renesansu nauczycielką piękna. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
Victoria
2017-04-04 17:21:54
a ja wszystko rozumiem ten tekst jest tak zrozumiały że nic nikt nie zrozumie ! takie ledwo 2/10
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54