Arystoteles, Poetyka – opracowanie

Geneza

Dzieło Arystotelesa powstało ok. 335 r. p. n. e. i właściwie nosi tytuł O sztuce poetyckiej. Tekst nie zachował się niestety w całości. W swoim założeniu przedstawia poglądy Arystotelesa o teorii literatury i odbiorze dzieła literackiego.

Konstrukcja i tematyka

Traktat składa się z 26 części, rozdziałów – jest to układ, którego dokonali teoretycy literatury, a nie sam filozof. W pierwszych częściach omówione zostają ogólne zasady poezji. Zostaje tu wprowadzone pojęcie mimesis jako określenie sztuki poetyckiej naśladującej rzeczywistość przy pomocy wyobraźni.

Kolejna część tekstu poświęcona została tragedii i jej składnikom. Dalsze rozdziały poruszają temat języka i myśli, ale bardziej jako zagadnień retorycznych niż poetycznych. Ostatnia część dzieła to przyjrzenie się formie eposu oraz porównanie go z tragedią. Przy tej okazji Arystoteles analizuje zarzuty jakie krytycy wysuwają wobec dzieł Homera.

Poetykę można uznać za podręcznik do poetyki opisowej, w której autor charakteryzuje literaturę, poezję i wyznacza trzy jej gatunki (tragedię, komedię i epos) szeroko je opisując.

Kategoria mimesis

Według Arystotelesa poezja, podobnie jak inne dziedziny sztuki, stanowi formę naśladownictwa,

Polecamy również:

  • Arystoteles, Retoryka – streszczenie

    Traktat Arystotelesa dotyczący zagadnień retorycznych powstawał początkowo jako luźne notatki uczonego w trakcie jego pobytu w Akademii Platońskiej. Ostatecznie powstanie dzieła datuje się na 330 rok p.n.e. Utwór składa się z trzech części. Więcej »

  • Arystoteles - biografia

    Arystoteles żył w latach 384 – 322 p.n.e. Pochodził z rodziny medyków, jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. Arystoteles urodził się i wychował na Półwyspie Trackim. Jako młodzieniec przybył do Aten i został uczniem Platona. Przebywał w Akademii aż do śmierci... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23
xd
dada • 2021-09-25 10:23:54