Jak napisać list - co to jest, definicja - strona 2

Tę formę wypowiedzi cechuje styl zwięzły, uprzejmy. Nie używa się słownictwa potocznego.

Schemat kompozycyjny:

1. miejscowość i data – w prawym górnym rogu,

2. dane nadawcy – imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe (w zależności od charakteru listu) – w lewym górnym rogu,

3. dane odbiorcy – zwrot grzecznościowy (Sz. P.), imię i nazwisko, piastowane stanowisko / nazwa firmy – poniżej danych nadawcy, od środka do prawej,

4. zwrot do adresata,

5. wstęp – sformułowanie celu,

6. rozwinięcie – realizacja celu,

7. zakończenie z formułą grzecznościową,

8. własnoręczny podpis,

9. ewentualnie - spis załączników.

Przykładowy list oficjalny - wzór - list do dyrektora szkoły

List otwarty

Nadawcą tej odmiany listu może być jedna osoba lub grupa ludzi, natomiast odbiorcą – osoba publiczna bądź instytucja. Jego treść podaje się do wiadomości publicznej np. za pośrednictwem mediów. Treść dotyczy problemów życia codziennego w sferze społecznej, politycznej czy kulturalnej. List ma zwrócić uwagę na daną kwestię lub wymusić zajęcie stanowiska względem niej. Siłę jego oddziaływania wspierają dosadne sformułowania, kultura języka wyklucza jednakże stosowanie wulgaryzmów. Schemat listu przedstawia się następująco: zwrot do adresata, wstęp – sformułowanie problemu, rozwinięcie – przedstawienie problemu oraz argumentacja dotycząca jego ważkości, zakończenie – wyrażenie nadziei na rozwiązanie problemu, podpis/podpisy autorów.

Przykładowy list otwarty - wzór - list otwarty dotyczący potrzeby pomagania innym

List motywacyjny

To użytkowa forma wypowiedzi, której adresatem jest pracodawca. Celem listu motywacyjnego jest przedstawienie własnej kandydatury na dane stanowisko oraz jej uzasadnienie. Jest więc swoistą formą autoreklamy. Ponieważ w przypadku zatrudnienia pracodawca będzie miał możliwość weryfikacji prawdziwości przedstawionych danych, należy w liście motywacyjnym umieszczać tylko informacje zgodne z rzeczywistością.

Zazwyczaj dołączany jest do CV – stanowi jego uzupełnienie (w żadnym wypadku nie powiela treści CV). Przygotowanie pisma wymaga ogromnej uwagi i staranności, ponieważ umożliwia wywarcie na odbiorcy dobrego wrażenia jeszcze przed spotkaniem twarzą w twarz.

List motywacyjny przygotowany w wersji komputerowej warto zapisać w formacie PDF. Zyskamy pewność, że układ treści pozostanie niezmienny w momencie otwarcia pliku. Należy zadbać o czytelną czcionkę i przejrzysty układ tekstu.

List motywacyjny powinien być przygotowany w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Sztampowe sformułowania i ogólniki to ryzyko, że rekruter nie zwróci uwagi na kandydata.

Schemat kompozycyjny:

1. miejscowość i data – w prawym górnym rogu,

2. dane nadawcy – imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe – w lewym górnym rogu,

3. dane odbiorcy – zwrot grzecznościowy (Sz. P.), imię i nazwisko, piastowane stanowisko, nazwa firmy – poniżej danych nadawcy, od środka do prawej; warto np. w Internecie poszukać konkretnych nazwisk, by już na tym etapie rekrutacji wykazać się wiedzą o firmie,

4. zwrot do adresata,

5. treść właściwa listu:

-  we wstępie należy odnieść się do oferty pracy oraz wyjaśnić, dlaczego się na nią odpowiada, już na tym etapie można podkreślić swoją wyjątkowość,

- rozwinięcie to miejsce na zaprezentowanie swoich mocnych stron (umiejętności oraz cech osobowości, które warunkują efektywną pracę na tym stanowisku), dotychczasowych osiągnięć, wyjaśnienie, jakie korzyści dla firmy wniesie zatrudnienie nas; warto jeszcze raz przeanalizować ofertę i sprawdzić, czy w liście motywacyjnym odnieśliśmy się do wszystkich oczekiwań pracodawcy,

- w zakończeniu należy zadeklarować gotowość

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Karolina
2020-03-22 17:23:54
dziękuję
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44