Jak napisać list - co to jest, definicja - strona 2

Panie Profesorze, Drogi Stryjku) oraz zaimki osobowe (Cię, Twój, Wam) – zapisujemy wielka literą.

4. Redagując wstęp listu prywatnego, można odnieść się do otrzymanej wcześniej od adresata korespondencji lub do posiadanych o nim informacji (wyzdrowiał, znalazł pracę, wrócił z urlopu itp.).

5. W rozwinięciu listu – aby nie przybrało formy opowiadania – warto stosować zwroty do adresata wplecione w tok wypowiedzi. Służyć będą podtrzymaniu kontaktu z odbiorcą.

6. Należy pamiętać, że postscriptum nie może zawierać informacji kluczowych dla realizacji tematu listu – ich miejsce jest w rozwinięciu.

6. W przypadku listu drukowanego można zastosować akapity blokowe, czyli pozbawione wcięć w pierwszym wersie, ale z powiększonymi odstępami międzyakapitowymi. List wydrukowany należy podpisać własnoręcznie.

Budowa i schemat

Niezależnie od tego, czy piszemy list oficjalny czy prywatny,  należy uwzględnić następujące elementy:

- miejscowość i data zapisywane w prawym górnym rogu; możliwe sposoby zapisu:

Warszawa, 15.02.2010 r. / Warszawa, 15 lutego 2010 r. / Warszawa, 15 II 2010 r.,

- nagłówek – zwrot do adresata,

- wstęp (akapit), w którym określamy cel pisania listu,

- rozwinięcie służące realizacji celu,

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Karolina
2020-03-22 17:23:54
dziękuję
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39