Jak napisać list - co to jest, definicja - strona 2

– w wołaczu (Babciu, Panie Profesorze, Drogi Stryjku) oraz zaimki osobowe (Cię, Twój, Wam) – zapisujemy wielka literą.

4. Redagując wstęp listu prywatnego, można odnieść się do otrzymanej wcześniej od adresata korespondencji lub do posiadanych o nim informacji (wyzdrowiał, znalazł pracę, wrócił z urlopu itp.).

5. W rozwinięciu listu – aby nie przybrało formy opowiadania – warto stosować zwroty do adresata wplecione w tok wypowiedzi. Służyć będą podtrzymaniu kontaktu z odbiorcą.

6. Należy pamiętać, że postscriptum nie może zawierać informacji kluczowych dla realizacji tematu listu – ich miejsce jest w rozwinięciu.

6. W przypadku listu drukowanego można zastosować akapity blokowe, czyli pozbawione wcięć w pierwszym wersie, ale z powiększonymi odstępami międzyakapitowymi. List wydrukowany należy podpisać własnoręcznie.

Budowa i schemat

Niezależnie od tego, czy piszemy list oficjalny czy prywatny,  należy uwzględnić następujące elementy:

- miejscowość i data zapisywane w prawym górnym rogu; możliwe sposoby zapisu:

Warszawa, 15.02.2010 r. / Warszawa, 15 lutego 2010 r. / Warszawa, 15 II 2010 r.,

- nagłówek – zwrot do adresata,

- wstęp (akapit), w którym określamy cel pisania

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
Karolina
2020-03-22 17:23:54
dziękuję
Ostatnio komentowane
nice
ameqa • 2020-12-03 21:04:28
6
olinow • 2020-12-03 16:38:49
Komentarz
Największy_speedrunner_w_Polsce • 2020-12-03 16:18:00
Mam nadzieję, że w UE docenią wirusy- bakteriofagi, bo to często jedyny sposób na wyl...
Goska • 2020-12-03 16:52:56