Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Władysław Broniewski - biografia i twórczość - strona 2

stała się literatura – Broniewski szczególnie cenił poezję romantyków.

W trakcie nauki w gimnazjum Władysław Broniewski stał się jednym ze współzałożycieli tajnej drużyny skautów. W 1912 r. dołączył do sekcji „Strzelca”. W dodatku był głównym redaktorem szkolnego pisma „Młodzi idą” (sam tworzył większość tekstów, publikował w nim także swoje młodzieńcze wiersze, bardzo wyraźnie nacechowane patriotyzmem).

W 1915 r. Broniewski dołączył do Legionów Piłsudskiego. Brał udział m.in. w bitwie pod Jastkowem. W czasie „kryzysu przysięgowego” został internowany w obozie, po zwolnieniu przystąpił do matury. Następnie zapisał się na Uniwersytet Warszawski, wciąż pozostając konspiracji.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Broniewski prędko zaczął wątpić w drogę obraną przez Piłsudskiego. Zbliżył się więc do lewicy rewolucyjnej. Nawiązywał kontakty z najważniejszymi jej przedstawicielami, redagował „Jednodniówkę Akademicką”.

W 1923 r. przyszły autor tomu „Bagnet na broń” został sekretarzem tygodnika „Nowa Kultura”. Dwa lata później wydał pierwszy zbiór poezji swego autorstwa pt.: „Wiatraki”. W tym okresie zajmował się także organizowaniem działalności półlegalnego teatru robotniczego.

Zobacz również

Losowe zadania

 • Wskaż zdania fałszywe

  Poniżej zebrano kilka stwierdzeń dotyczących właściwości litowców. Wskaż te zdania, które są fałszywe: 1. Litowce w tlenkach znajdują się na +1 stopniu utlenienia, natomiast w wodorkach na -1 2. Litowce w reakcji z wodą z wodą tworzą obok roztworu zasady gazowy wodór 3. Charakter zasadowy wodorotlenków l...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w funkcji czasu

  W zamkniętym reaktorze o objętości 1 dm3 prowadzono reakcję syntezy amoniaku ze stechiometrycznych ilości wodoru i azotu. Podczas prowadzenia procesu utrzymywano temperaturę 670 K, jednocześnie mierząc zmiany stężenia reagentów i produktu w czasie trwania reakcji oraz po jej zakończeniu. Zapisz równania reakcji przebiegaj...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Schizma Focjusza

  Wyjaśnij na czym polegał konflikt pomiędzy patriarchatem w Konstantynopolu a papiestwem nazywany „schizmą Focjusza”.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapisz równania reakcji otrzymywania hydroksosoli i wodorosoli

  Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorosiarczanu(VI) potasu i węglanu hydroksomiedzi(II) w formie cząsteczkowej wiedząc, że hydroksosole powstają z wielowodorotlenowych wodorotlenków, a wodorosole z kwasów wieloprotonowych.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Formy rozwojowe pierwotniaków

  Poniżej wymieniono formy rozwojowe pewnego pierwotniaka: sporozoit, schizont, merozoit Do którego z podanych poniżej gatunków one należą: zarodziec malarii, świdrowiec gambijski, pełzak czerwonki

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28