Czesław Miłosz, Traktat poetycki – analiza i interpretacja

Geneza i gatunek

Traktat poetycki Czesława Miłosza ukazał się w Paryżu nakładem Instytutu Literackiego w 1957 roku. Utwór łączy  sobie elementy gawędy, eseju i rozprawy filozoficznej. Miłosz podjął próbę ukazania historii polskiej literatury – zarówno w warstwie językowej, mentalnej i kulturowej. Objął tym samym epoki od Młodej Polski do okresu powojennego.

Założenie

Czesław Miłosz był przekonany o tym, że polska poezja XX wieku nie spełniła stawianego przez nią zadania. Dziejowe kataklizmy nadały jej szczególnego wymiaru, jednak twórcy nie sprostali temu wyzwaniu. Wielu traktowano historię jako konieczność, której bieg determinowany jest przez Ducha Dziejów. Prawdziwym zadaniem poezji według Miłosza jest uchwycenie ruchu i zmienności wartość trwałych i wiecznych, podjęcie próby zatrzymania ich w słowie. O tym przekonuje Traktat poetycki.

Kompozycja i metoda

Ten obszerny utwór został podzielony na kilka części: Wstęp, Piękne czasy, Stolica, Duch dziejów, Natura oraz Oda. Poeta przywołuje w swoich refleksjach nazwiska najwybitniejszych polskich twórców, poddając ich dzieła krytyce, wykorzystuje nawet ton ironii i sarkazmu w niektórych przypadkach. Między wierszami umieszcza także rozważania o charakterze historycznym i filozoficznym. Pisarz pokusił się również o konfrontację poezji i natury.

Pierwsza z głównych części przedstawia obraz młodopolskiego Krakowa, druga mówi o Warszawie w okresie międzywojennym, a następne o twórczości pod okupacją niemiecką i w Ameryce. Utwór napisany został jedenastozgłoskowcem pozbawionym rymów.

Wymowa

Można powiedzieć, że Traktat stanowi diagnozę poezji polskiej, uzasadnioną refleksjami cywilizacyjnymi z perspektywy uczestnika II wojny światowej. W swoich przywołaniach literacko-kulturowych Miłosz jest świadomie eklektyczny – wie, że odwołuje się do najrozmaitszych tradycji i już same ten zabieg buduje wyjątkowość i złożoność tego utworu.

Polecamy również:

 • Campo di Fiori - interpretacja i analiza wiersza

  Tekst pochodzi z tomu Miłosza pt.: „Ocalony” (1945). Autor opisuje w tekście sytuację, której był naocznym świadkiem. Podczas powstania w getcie warszawskim (1943) w pobliżu getta ustawiono karuzelę, na której bawiły się dzieci i dorośli. Więcej »

 • Walc - interpretacja i analiza wiersza

  Czesław Miłosz napisał Walc w czasie II wojny światowej, w 1942 roku. Bezpośrednia styczność z okrucieństwem wojny nie pozwoliła mu na zrezygnowanie z katastroficznej poetyki, w której tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiersz powstał pod wpływem wojennych doświadczeń autora. Więcej »

 • Piosenka o końcu świata - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz Miłosza składa się z trzech strof liczących kolejno: sześć, siedem i osiem wersów oraz jednej składającej się z czterech. Forma ta nawiązuje do sonetu, co zdaje się potwierdzać ostatnia zwrotka „Piosenki o końcu świata”, zawierająca puentę i refleksję. Więcej »

 • Piosenka pasterska - interpretacja i analiza wiersza

  „Piosenka pasterska” Czesława Miłosza pochodzi z opublikowanego w 1945r. tomu „Ocalenie”. Wiersz ten składa się z czterech regularnych strof liczących po cztery wersy. Większość z nich napisana została jedenastozgłoskowcem (tylko dwie linijki – druga w drugiej strofie oraz pierwsza w... Więcej »

 • Świat. Poema naiwne - interpretacja i analiza

  „Świat - poema naiwne” Czesława Miłosza to cykl dwudziestu wierszy napisanych w 1943 r. w Warszawie. Każda z pomniejszych części może stanowić odrębną całość, lecz wszystkie razem składają się na dzieło większe, które stworzone zostało przez autora na przekór wojnie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43