Przyczyny wybuchu II wojny światowej

W 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Postanowienia traktatu wersalskiego (podpisanie go przez Niemcy 28 czerwca 1919 r.) znacznie zubożyły terytorium Niemiec. Francja odzyskała Alzację i wschodnią Lotaryngię; Zagłębie Saary miało pozostawać pod zarządem międzynarodowym przez 15 lat (później planowany był plebiscyt decydujący o jego przynależności); Polska odzyskała część ziem zabranych w czasie zaborów oraz część górnośląskiego zagłębia przemysłowego; doszło do wyodrębnienia się Luksemburgu; Dania zdobyła północną część Szlezwiku; Gdańsk stał się wolnym miastem; Czechosłowacja uzyskała ziemię hluczyńską; niemieckie terytoria kolonialne zostały podzielone między zwycięzców i przekazane pod zarząd Ligi Narodów.

Znaczne ograniczenia nałożono również na niemiecką gospodarkę. Przede wszystkim zajęto się demilitaryzacją, nie pozwalając dawnemu cesarstwu na posiadanie wojsk wzdłuż prawego brzegu Renu. W dodatku zminimalizowano liczbę maszyn wojennych, jakie mogły posiadać ówczesne Niemcy. Nałożono także olbrzymie, niemal niemożliwe do spłacenia odszkodowanie, jakie sąsiad Francji mał wypłacić poszkodowanym państwom. Opiewało ono na kwotę 132 miliardów marek niemieckich. W dodatku terytorium

Polecamy również:

 • Kalendarium II wojny światowej - wydarzenia

  Dnia 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Podpisany 23. sierpnia tego samego roku pakt Ribbentrop-Mołotow zagwarantował stałość granicy między III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W dodatku przeprowadzona ostatniego dnia sierpnia prowokacja gliwicka miała uniemożliwić... Więcej »

 • Holocaust - definicja, najważniejsze informaje

  Słowo „holocaust" wywodzi się z języka greckiego, w którym oznacza „całopalenie”. Pierwotnie termin ten dotyczył głównie kwestii religijnych (np. rytuałów, obrzędów), jednak po doświadczeniach II wojnie światowej zaczął odnosić się przede wszystkim do nazistowskiej... Więcej »

 • Obóz pracy, obóz zagłady, obóz koncentracyjny - definicja, historia, przykłady

  Mianem obozów koncentracyjnych określane są miejsca specjalnie przystosowane do przetrzymywania określonych grup więźniów (osadzanych często bez wyroków), którzy z różnych względów uważani są za szkodliwych bądź niebezpiecznych. Więcej »

 • Getto - definicja, historia, przykłady

  W czasie II wojny światowej tworzenie gett przez nazistów było pierwszym etapem planu „rozstrzygnięcia kwestii żydowskiej”. Przestrzenie te znajdowały się pod ścisłym dozorem niemieckim i zależały od zewnętrznych działań okupantów (dostawy żywności, energii itp.). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
dsasadsda
• 2022-05-16 16:49:01
...
• 2022-05-16 16:13:57
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
A do zoo zł do do xxxl
• 2022-05-16 15:49:19
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11