Wyrażenia slangowe - wanna, gonna, gotta - strona 2

 going to go on holidays? = Are you gonna go on holidays?

Yes, we are. / No, we aren't.

Yes, you are. / No, you aren't

Are they going to go on holidays? = Are they gonna go on holidays?

Yes, they are. / No, they aren't.

GOTTA

To wyrażenie pochodzi od zwrotu I have got to, czyli muszę.

Twierdzenia

have got to go on holidays. = I've gotta go on holidays. 

You have got to go on holidays. = You've gotta go  on holidays. 

He/ she / it has got to  go on holidays. = He / she / it's gotta go on holidays. 

We have got to go on holidays. = We've gotta go on holidays. 

You have got to go on holidays. = You've gotta go on holidays. 

They have got to go on holidays. = They've gotta go on holidays. 

Przedstawione przykłady pokazują, iż w przypadku użycia formy have got należy dodać "łącznik" to.

Przeczenia

haven't got to go on holidays. = I haven't gotta go on holidays. 

You haven't got to go on holidays. = You haven't gotta go  on holidays. 

He/ she / it hasn't got to  go on holidays. = He / she / it hasn't gotta go on holidays. 

We haven't got to go on holidays. = We haven't gotta go on holidays. 

You haven't got to go on holidays. = You haven't gotta go on holidays. 

They haven't got to go on holidays. = They haven't gotta go on holidays. 

Pytania i krótkie odpowiedzi

Have I got to go on holidays? = Have I gotta go on holidays?

Yes, I have. / No, I haven't.

Yes, you have. / No, you haven't

Have you got to go on holidays? = Have you gotta go on holidays?

Yes, I have. / No, I haven't.

Yes, you have. / No, you haven't

Has he / she / it  got to go on holidays? = Has he / she /it gotta go on holidays?

Yes, he / she / it  has. / No, he / she / it  hasn't.

Have we got to go on holidays? =  Have we gotta go on holidays?

Yes, we have. / No, we haven't.

Yes, you have. / No, we haven't

Have you got to go on holidays? = Have you gotta go on holidays?

Yes, we have. / No, we haven't.

Yes, you have. / No, you haven't

Have they got to go on holidays? = Have they gotta go on holidays?

Yes, they have. / No, they haven't.

Uwaga! Formy przeczące i pytające czasownika have got to oraz have gotta nie są często używane w języku angielskim. Najczęściej stosuje się przeczenie  don't/doesn't have to a w pytaniach Do/Does have to. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09