Czasownik make i do - różnica w użyciu - strona 2

a mistake  - popełnić błąd

to make something work - sprawić, że coś działa

to make someone happy - uszczęśliwić kogoś

to make something possible - sprawić, że coś jest możłiwe

to make something easy / difficult - sprawić, że coś jest łatwe / trudne

to make something right - " wyprostować " coś, sprawić, że coś ( jakiaś sytuacja )  nabierze właściwego toru zdarzeń, nadać czemuś sens

to make no apologies ( for doing something ) - nie odczuwać winy z powodu zrobienia czegoś

to make amends ( to someone ) - wynagrodzić coś komuś

to make something up - zmyślić coś

to make a difference - robić znaczenie

to make trouble - powodować problemy


Do

a.) znaczenie

Czaswonik do, podobnie jak make, także można przetłumaczyć jako zrobić coś. Jednak w odróżnieniu od make, do tyczy się czynności, dzięki którym nie wytwarzamy czegoś.

Upraszczając: do = wykonać daną czynność bez wytwarzania czegoś nowego

b.) przykłady

What do you do for a living? - Jak zarabiasz na życie?

You can do it yourself. - Możesz to sam zrobić.

Students have to do their homework. - Uczniowie muszą odrabiać ich zadania domowe.

c.) popularne zwroty

Tak, jak było to w odniesieniu do make, tak i w przypadku czasownika do istnieje wiele przyjętych zwrotó,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58