Charakterystyka Jacka Soplicy

Jacek Soplica to główny bohater „Pana Tadeusza”. Skomplikowane dzieje tego bohatera układają się w wyraźną biografię człowieka, z który ze szlacheckiego hulaki, zmienia się w bojownika o narodową sprawę. Metamorfoza ta odbywa się jednak kosztem zbrodni, która kładzie się cieniem na losie postaci i jest dla Soplicy nieprzezwyciężoną traumą.

Jacek Soplica

Dzieje Jacka Soplicy wyraźnie dzielą się na dwie części. Pierwszą z nich wyznacza typowy żywot polskiego szlachcica-awanturnika, drugą natomiast walki narodowowyzwoleńcze.

W młodości Jacek Soplica jest istnym wcieleniem wad ziemiaństwa: nie stroni od awantur i alkoholu, wiedzie hulaszczy tryb życia i dzięki swojemu pieniactwu robi karierę na dworze zamożnego magnata, Stolnika Horeszki. Kiedy jednak zakochuje się w córce Stolnika, Ewie, okazuje się, że w oczach swojego kompana nie jest najlepszym kandydatem do ręki dziewczyny. Soplica to bowiem niezamożny szlachcic, który nie dorównuje Ewie majątkiem i urodzeniem. Stolnik podaje więc Wąsalowi „czarną polewkę” i odprawia zakochanego nieszczęśnika.

Soplica gnębiony chęcią zemsty, wykorzystuje pierwszą okazję do zemsty na wrogu i zabija magnata. Tę część biografii Wąsala charakteryzuje przede wszystkim duma i pycha. Bohater nie potrafi panować nad własnymi emocjami i dopuszcza się strasznej zbrodni. Co więcej, jego zachowanie przyczynia się również do śmierci żony i osierocenia syna Tadeusza.

Ksiądz Robak

Okazuje się, że bohater nie potrafi sobie jednak poradzić z piętnem zbrodni, tym bardziej, że zabijając Stolnika wykorzystał najazd Moskali na jego zamek. Fakt ten powoduje, że Soplica traci w oczach całej szlachty reputację i popada w alkoholizm. W końcu jedynym wyjściem dla bohatera staje się pokuta. Soplica musi odkupić swoje dawne grzechy pokorą i walką.

Przyjmuje tożsamość zakonnika i zmienia imię. Odtąd będzie się nazywał Robak, co oznacza stworzenie, które czołga się w prochu. Bohater zaciąga się do armii Napoleona i bije się na wszystkich frontach Europy: pod Hohenlinden, Jeną czy Samosierrą. Można jednak powiedzieć, że ostateczne odkupienie win Soplicy polega na ocaleniu życia Hrabiemu, ostatniemu z Horeszków i Gerwazemu. Istotne jest także to, że ksiądz Robak potrafi zadbać o losy Zosi, córki zmarłej Ewy. Gerwazy, mściciel rodziny Horeszków ostatecznie przebacza Jackowi Soplicy.

W scenie śmierci księdza Robaka, widzimy, jak bohater przebacza też Gerwazemu, który zniszczył dzieło życia, czyli przygotowywane na Litwie powstanie. Ostatecznym potwierdzeniem bohaterskich czynów Soplicy jest pośmiertnie odznaczenie go Legią Honorową.

Polecamy również:

  • Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego

    Jak zauważają badacze, Jacek Soplica nie jest typowym bohaterem romantycznym. Wprawdzie jego losy podobnie jak losy np. Konrada Wallenroda czy Konrada z III części „Dziadów” układają się w kształt biografii dwudzielnej (etap prywatny i narodowy), jednak mamy tu do czynienia z wyraźną zmianą. Aby... Więcej »

  • Dzieje Jacka Soplicy w punktach

    1. Przyjaźń Jacka Soplicy i Stolnika.2. Miłość Soplicy do Ewy, córki magnata.3. Stolnik podaje Jackowi „czarną polewkę” (odmowa ręki córki).4. Ślub Jacka z ubogą dziewczyną i narodziny syna Tadeusza. Więcej »

Komentarze (6)
Wynik działania 3 + 1 =
Przemo
2021-10-25 15:42:39
Ok
Jezus
2021-04-29 19:58:43
Przyjmę do Nieba za tą ściągę na Polski!
Dinozaur
2021-04-29 06:05:33
Przyda się na Polski tralalalallalala
Wiesława
2021-04-23 09:23:39
Normy Obyczajowe nie zostały złamane
FajdanX
2021-04-20 17:21:14
Artykuł w granicach tolerancji...
Typowy uczeń szkoły podstawowej
2018-12-17 15:38:35
w miare spoko ale trochę krótkie
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48