Armia Krajowa - historia, działalność i znaczenie - strona 4

i Batalionów Chłopskich.

Armia Krajowa
Kompania AK "Wiklina"

 

Najważniejszym celem Armii Krajowej było doprowadzenie do powstania (akcja „Burza”). Kiedy w styczniu 1944 r. Armia Czerwona weszła na tereny Polski, żołnierze wchodzący w skład AK rozpoczęli współpracę z Rosjanami. Chociaż cieszyli się doskonałą opinią dowódców, a ich męstwo i odwaga często były chwalone, szybko zdali sobie sprawę, iż marsz wojsk ZSRR nie przyniesie ojczyźnie niczego dobrego. Wiedzieli oni, iż nie mogą liczyć na suwerenność Polski po wyparciu Niemców. Desperackim krokiem mającym na celu zwrócenie uwagi świata (aliantów) na trudną sytuację kraju, było podjęcie decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Heroiczna walka z Niemcami  na ulicach stolicy, gdy Armia Czerwona, pomimo iż znajdowała się w pobliżu, nie udzieliła Polakom pomocy, stanowiła nie tylko próbę zrzucenia niemieckiego jarzma, ale również pokazania światu niezgody na decydowanie o Polsce bez Polski.

Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 r. Nowy rząd (AK była związana z Rządem RP na uchodźstwie) rozpoczął działania prześladowcze, eliminując (zabijając, zsyłając w głąb Rosji) niechętnych komunizmowi członków konspiracyjnej organizacji bojowej. Późniejsze lata przyniosły

Polecamy również:

 • Atak Niemiec na Polskę i kampania wrześniowa - przebieg i skutki

  Terytorialne zakusy III Rzeszy na wschodzie wiązały się ze chęcią utworzenia w tym regionie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. W niemieckiej silnie rasistowskiej ideologii Słowianie zajmowali miejsce rasy służalczej, pracującej dla dobra Aryjczyków. Więcej »

 • Zbrodnia katyńska

  Dnia 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, co – chociaż do końca maskowane chęcią pomocy mniejszościom białoruskiej i ukraińskiej – stanowiło realizację założeń paktu Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z tym porozumieniem, III Rzesza i ZSRR zagwarantowały sobie podział ziem najechanego... Więcej »

 • Likwidacja i powstanie w getcie warszawskim

  Proces otaczania murami dzielnicy żydowskiej w Warszawie rozpoczął się 1 kwietnia 1940 r. Utworzenie getta miało miejsce dopiero 2 października 1940 r., a już 16 listopada zostało ono całkowicie zamknięte (nie istniała możliwość opuszczania jego terenu). Powierzchnia warszawskiego getta wynosiła 3km2. Jego granice... Więcej »

 • Powstanie warszawskie - przyczyny, przebieg, skutki

  Kiedy ZSRR dołączył do koalicji antyniemieckiej, jasne stało się, iż wyzwolenie Polski przyjdzie właśnie ze Wschodu. Jednak postępowanie Stalina i jego stosunek do dawnego sąsiada pozwalał przypuszczać, że państwo oswobodzone przez Rosję nie będzie w pełni autonomiczne ani nie pozostanie w przedwojennych granicach.... Więcej »

 • Polskie Państwo Podziemne - zadania, znaczenie i opis

  Mianem Polskiego Państwa Podziemnego określa się tajne struktury państwa polskiego, które istniały w czasie II wojny światowej i podlegały Rządowi RP na uchodźstwie. Termin ten po raz pierwszy użyty został w „Biuletynie Informacyjnym” (był to tygodnik konspiracyjny wydawany w latach 1939-1944 w... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
XD
2019-12-02 18:30:46
LOL
Ostatnio komentowane
xd
Łucja • 2021-10-20 17:24:00
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53