List do Galatów

List do Galatów jest listem autorstwa św. Pawła i spośród innych listów tegoż Apostoła wyróżnia się tonem urzędowym. Pod kątem treści można go jednak porównać do 2 Listu do Koryntian, ze względu na apologię apostolstwa, oraz do Listu do Rzymian, gdyż w Liście do Galatów św. Paweł również szeroko omawia zagadnienie łaski i usprawiedliwienia przez wiarę. Przyjmuje się, że został napisany w 57 r.

Adresatami Listu są mieszkańcy rzymskiej prowincji, Galacji. Przyjęli oni chrześcijaństwo dzięki Ewangelii głoszonej przez św. Pawła, który gościł u nich z wizytą dwukrotnie.

Swoją apologię urzędu apostolskiego św. Paweł rozpoczyna już w pierwszym zdaniu Listu do Galatów podkreślając, że został powołany przez samego Boga:

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych. (Ga 1,1)

Z treści listu wynika, że wśród Galatów szerzyli się fałszywi apostołowie, którzy siali zamęt i przekręcali Ewangelię oraz domagali się zachowywania przepisów Prawa. Św. Paweł ostrzega przed nimi, ponieważ nie ma innej Ewangelii niż Chrystusowa:

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58
dzięki
RTC • 2020-09-14 16:37:14