List do Tytusa

List do Tytusa jest zaliczany do tzw. listów pasterskich (razem z listami do św. Tymoteusza) i jego autorstwo przypisuje się św. Pawłowi. Powstał najprawdopodobniej zimą 65/66 r.

Adresat, Tytus, jest znany wyłącznie z listów św. Pawła. Był on chrześcijaninem nawróconym z pogaństwa. Towarzyszył Apostołowi na tzw. Soborze Jerozolimskim. Pomagał mu również w jego działalności: był jego współpracownikiem w Efezie oraz posłem św. Pawła do Koryntu. Zajmował się także gminą chrześcijańską założoną przez Apostoła na Krecie. To właśnie tej gminy dotyczą wskazówki zawarte w Liście do Tytusa.

Św. Paweł instruuje Tytusa, by ustalił prezbiterów w każdym mieście. Przedstawia także jakie wymagania powinni oni spełniać (Tt 1, 5-9). Przestrzega Tytusa przed siejącymi niepokój zwodzicielami, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego. W rozdziale 2. Apostoł przedstawia wskazania dla różnych stanów, tzw. „zdrową naukę”, którą Tytus powinien głosić w swoim Kościele.

Podobnie jak w innych listach, św. Paweł przedkłada łaskę Boga nad dobre uczynki (Tt 3, 4-5). List kończy się wezwaniem Tytusa do Nikopolis i pozdrowieniami.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43