Księgi Nowego Testamentu

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. Dzieli się je, podobnie jak księgi Starego Testamentu, na:

historyczne: Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie;

dydaktyczne: List do Rzymian, 1. List do Koryntian, 2. List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1. List do Tesaloniczan, 2. List do Tesaloniczan, 1. List do Tymoteusza, 2. List do Tymoteusza., List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1. List św. Piotra, 2. List św. Piotra, 1. List św. Jana, 2. List św. Jana, 3 List św. Jana, List św. Judy;

profetyczne: Apokalipsa św. Jana.

Co to jest Ewangelia

Słowo Ewangelia pochodzi z języka greckiego i oznacza „dobrą nowinę”. W chrześcijaństwie jest używane w kontekście orędzia bądź przepowiadania orędzia o tym, że królestwo Boże już nastało dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,14-15)

Dobra Nowina przynosi zbawienie każdemu, kto uwierzy:

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 4 + 3 =
ziomek
2021-04-21 18:27:40
em a jakię śą księgi wchodzą następujące księgi: cztery …………………………………….. Dzieje  ……………………………, Listy ……………………………….    
ewo
2020-11-09 17:27:32
dzenkuwa
:)
2019-09-24 13:17:54
Dziekuje
Ostatnio komentowane
ee4
rr • 2021-10-20 19:19:10
xd
Łucja • 2021-10-20 17:24:00
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02