List do Filemona

List do Filemona jest listem autorstwa św. Pawła i jest jednym z najkrótszych pism Nowego Testamentu. Został napisany w Rzymie między 61-63 r. , czyli w czasie uwięzienia Apostoła. Ma charakter raczej prywatny.

Adresatem listu był Filemon, zamożny kolosanin i właściciel niewolnika Onezyma. Filemon zawdzięczał swoje nawrócenie św. Pawłowi. Uprawniało to Apostoła do wyrażenia w liście prośby o miłosierdzie dla Onezyma, który uciekł od swojego pana. Wówczas zbiegów karano wypaleniem na czole piętna, nałożeniem obroży, chłostą, a nawet śmiercią.

Swoją prośbę Paweł motywuje faktem, że Onezym również został przez niego nawrócony, podobnie jak Filemon, i stał się chrześcijaninem. Apostoł nazywa niewolnika swoim dzieckiem (Flm 1,10); jest jego duchowym ojcem. Św. Paweł wyznaje także, że Onezym okazał mu się pomocny podczas pobytu w więzieniu.

Onezym, będąc chrześcijaninem, staje się kimś więcej dla Filemona niż tylko niewolnikiem – staje się „bratem umiłowanym”:

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. [Takim jest on] zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. (Fl 1,15-16)

Przesłanie tego listu jest proste: chrześcijaństwo wprowadza w życie nakaz miłości do każdego człowieka i zasadę nowego braterstwa, gdyż zarówno pan, jak i sługa są równi wobec Boga.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53