List do Kolosan

List do Kolosan został napisany przez św. Pawła w czasie jego uwięzienia w Rzymie (lata 61-63). Był reakcją Apostoła na niepokojące wieści dochodzące z gminy w Kolosach, gdzie pojawiły się tendencje judaizujące oraz szerzyły poglądy synkretyczne, nawiązujące do spekulacji pseudofilizoficznych Greków (tzw. pregnoza). W konsekwencji wyłonił się przesadny kult aniołów jako bytów pośrednich.

W tych okolicznościach św. Paweł wygłasza naukę o Chrystusie i Jego bezwzględnym pierwszeństwie. Mówi o Nim jako o „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1,15) tzn. zrodzonym przed wszystkimi rzeczami stworzonymi – Chrystus jest Początkiem. Podkreśla również, że Jezus jest Głową Ciała (czyli Kościoła). Zaznacza, że cała hierarchia bytów anielskich została stworzona przez Niego i dla Niego. Mówiąc o Jezusie jako Pełni ma na myśli Pełnię Jego Bóstwa, a tym samym współistotność z Ojcem. Chrystus ukazany zostaje również jako Odkupiciel:

I aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. (Kol 1,20)

Apostoł ostrzega przed fałszywymi naukami i herezjami, namawiając do umacniania się w wierze w prawdziwego Chrystusa:

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. (Kol 2,8)

Św. Paweł wskazuje także, że Jezus „skreślił zapis dłużny” (Kol 2,14) czyli Prawo Mojżeszowe utraciło swą moc i nie trzeba dłużej przestrzegać obciążających nakazów. Obrzezanie nie jest już potrzebne chrześcijanom, potrzebny jest natomiast chrzest, dzięki któremu człowiek odnosi zwycięstwo nad popędami natury, zepsutej przez grzech pierworodny:

Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. (Kol 2,11)

Wypowiada się także przeciwko fałszywej ascezie. Kolosanie mieli bowiem tendencję do trzymania się starych przepisów pokarmowych. Św. Paweł naucza, że są to „cienie spraw przeszłych” (Kol 2,17). Tłumaczy także, że te wszelkie zakazy pochodzą od ludzi, a nie od Jezusa. Należy je zatem odrzucić.

Rozdział 3 podejmuje zagadnienia moralności chrześcijańskiej. Celem wierzących powinno być naśladowanie Chrystusa. Należy unikać grzechu, kochać braci, być dobrym, pokornym i cierpliwym. Św. Paweł wypowiada się odnośnie zasad życia domowego między mężem, a żoną oraz dziećmi i rodzicami, a także panem i niewolnikiem.

List kończy się pozdrowieniami i błogosławieństwem.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43