2 List św. Jana i 3 List św. Jana

2. i 3. List św. Jana mają formę prywatnych listów i przypominają pisma św. Pawła. Są bardzo krótkie; każdy z nich składa się wyłącznie z jednego rozdziału. Powstały w Efezie pod koniec I w.

2 List św. Jana

Jest adresowany do członków Kościoła, ukrytego pod nazwą „Wybrana Pani”. Jest to przenośnia oznaczająca jedną z gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej, do tej pory nie ustalono jednak, który dokładnie Kościół był adresatem. List składa się ze wstępnych pozdrowień, zalecenia miłości bratniej oraz ostrzeżenia przed fałszywymi nauczycielami. W zakończeniu Apostoł wyraża nadzieję osobistej wizyty w Kościele.

3 List św. Jana

Jest to list prywatny do Gajusa, przyjaciela Jana. Apostoł chwali w nim Gajusa za jego działalność i postępowanie „zgodnie z prawdą”. Gani natomiast Diotrefesa, zwierzchnika jednej z gmin, który odmówił uznania władzy Jana. Obie postacie, zarówno Gajus, jak i Diotrefes, nie są bliżej znane; brak o nich więcej informacji. List kończy się pozdrowieniami. Apostoł wyraża nadzieję, że niedługo zobaczy się ze swoim przyjacielem.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43