WMS, WMTS, WFS

Napisz czym jest WMS, WMTS oraz WFS.
Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
14.02.2023 09:43
WMS (Web Map Service) jest to internetowa usługa udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci map rastrowych (nieedytowalnych).
 
WMTS (Web Map Tile Service) jest to standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy, w postaci tzw. kafli. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy, gdyż zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika (gotowy kafel) w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.
 
WFS (Web Future Service) jest to internetowa  usługa służąca do pobierania danych w postaci wektorowej (inaczej edytowalnej). Użytkownik otrzymuje wartwę z obiektami osadzonymi w przestrzeni wraz z tabelą atrybutów przypisanych do nich (np. wysokość obiektu, nazwa obiektu, powierzchnia obiektu itp.).
 
Zasada dostępy do WMS, WMTS i WFS jest podobna. W celu wyświetlenia danych (map) użytkownik łączy się z serwerem WMS, WMTS lub WFS przy pomocy klienta dostępnego z poziomu specjalnego programu (np. QGIS, ArcGis). Klient pobiera z serwera internetowego metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy i uzyskuje do nich sieciowy dostęp.
Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza