Mapy geologiczne

Dokonaj podziału map geologicznych z uwagi na przedstawiany rodzaj treści.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
14.11.2020 09:44
W zakresie map geologicznych wyróżnić możemy mapy:
 
- surowcowe (przedstawiają rozmieszczenie kopalin)
- geologiczno - tektoniczne (przedstawiają budowę geologiczną i występowanie skał o określonym wieku i składzie na powierzchni i pod powierzchnią Ziemi)
- paleogeograficzne (przedstawiają położenie historyczne lądów, mórz i oceanów na Ziemi)
- litologiczne (przedstawiają podstawowe właściwości fizykochemiczne skał)
- hydrogeologiczne (przedstawiają występowanie oraz cechy wód podziemnych)
- geofizyczne (przedstawiają właściwości magnetyczne, radioaktywność skał)
geologiczno - inżynierskie (przedstawiają warunki posadowienia budowli)
- kompleksowe (przedstawiają skompilowane treści dotyczące np. stratygrafii, litologii, tektoniki)
Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza