Metryka mapy

Wymień podstawowe elementy dotyczące metryki mapy.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
14.11.2020 11:21

Zasadniczym celem metryki mapy jest podanie informacji dotyczących oznaczenia i cech mapy oraz stopnia jej aktualności. Wśród elementów metryki wyróżniamy:

- tytuł mapy

- skalę opracowania

- numer ewidencyjny

- godło arkusza mapy

- określenie układu współrzędnych

- informacje dotyczące aktualności informacji prezentowanych na mapie

- wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowanie

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza