Podział kartografii

Wymień główne działy kartografii oraz ich zadania.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
14.11.2020 11:49

Kartoznawstwo - zajmuje się badaniem map oraz sposobem ich wykorzystania, a w szczególności badaniem procesu rozwoju map oraz ich typologią.

Kartografia matematyczna i kartometria - zajmuje się badaniem podstaw matematycznych opracowania map oraz badania podstaw teoretycznych pomiarów na mapach.

Redakcja i opracowanie map - zajmuje się badaniem metod opracowania oryginałów redakcyjnych i wydawniczych map odpowiednio do ich treści, przeznaczenia i skali, mając na względzie uzyskanie jak najlepszych efektów zakresie grafiki, estetyki i komunikatywności map.

Reprodukcja kartograficzna - zajmuje się opracowywaniem i stosowaniem techniki powielania map w procesach wydawniczych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza