List do Rzymian

List do Rzymian został napisany przez św. Pawła (a dokładnej pod jego dyktando przez bliżej nieznanego Tercjusza) w Koryncie, pod koniec jego trzeciej podróży misyjnej, czyli ok. 60 r.

W Liście nie tylko św. Paweł nie tylko zapowiada swoją wizytę w Kościele Rzymskim (Rz 1,15), ale przede wszystkim prezentuje teologię łaski i usprawiedliwienia przez wiarę, dzięki czemu możemy List do Rzymian traktować jako swoisty traktat teologiczny. Z podobną tematyką spotykamy się w Liście do Galatów.

Kościół rzymski, do którego zwraca się św. Paweł, był złożony z Żydów i nawróconych pogan, stąd Apostoł rozpoczyna swój wykład od analizy grzeszności obu grup. Równocześnie podkreśla, że każdy człowiek może poznać Boga:

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. (Rz 1,20)

Żydzi chlubią się znajomością Prawa, ale zapominają o jego przestrzeganiu i wypełnianiu. Św. Paweł głosi, że sama przynależność do narodu wybranego nie jest równoznaczna ze usprawiedliwieniem. Co więcej, przez czyny Żydów, które są niezgodne z nakazami Prawa, poganie źle osądzają Jahwe.

Lud

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
Wolf
2018-05-12 08:22:43
Za krótkie.
Ostatnio komentowane
Stanisław Łokietek???
MariaŻ • 2020-10-31 14:11:41
co
xd • 2020-10-30 09:40:54
Dobrze opisane jednak brakuje w środkach stylistycznych epitetu
User532750214 • 2020-10-30 09:18:09
gupi
lolxd • 2020-10-30 09:11:44
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40