List do Filipian

List do Filipian to list autorstwa św. Pawła. Został napisany najprawdopodobniej w latach 56-57, czyli w okresie uwięzienia Apostoła w Efezie. Inny pogląd umieszcza powstanie listu między rokiem 61 a 63 (uwięzienie rzymskie).

Adresatami listu są mieszkańcy miasta Filippi w Macedonii, do którego św. Paweł przybył podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Kościół ten Apostoł darzył wyjątkową serdecznością. Jedynie od Filipian św. Paweł przyjmował bez wahania zasiłki pieniężne. W liście umieszcza podziękowania za wsparcie m.in. finansowe (Flp 4,10-19).

List do Filipian, w przeciwieństwie do innych listów św. Pawła, nie zawiera rozwiniętej części dogmatycznej. Sporą część listu Apostoł poświęca sprawozdaniu ze swojej działalności i wynurzeniom osobistym.

Równocześnie podobnie jak w innych pismach Paweł walczy z dyskusjami na temat autorytetu i wymagań Tory. Przestrzega wiernych przed powrotem do judaizmu (Flp 3,1-16). Św. Paweł wspomina swoją przeszłość jako faryzeusza i głosi, że wszystko co kiedyś było dla niego zyskiem, teraz uważa „za śmieci” (Flp 4-8). Nie liczy się już Prawo, ale pozyskanie Chrystusa, gdyż On jest najwyższą wartością. Apostoł ponownie występuje przeciwko obrzezaniu (ten wątek znajduje się także w Liście do Galatów, Efezjan, Kolosan, Tytusa):

My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. (Flp 3,3)

Z treści listu wyróżnia się fragment o ogołoceniu Chrystusa (Flp 2,6-11). Być może był to hymn przedpawłowy. Owo ogołocenie, o którym pisze Apostoł, polegało na wyrzeczeniu się zewnętrznych przejawów chwały Boskiej przez Syna i przyjęciu natury ludzkiej razem ze związanymi z nią cierpieniami. Tym samym św. Paweł podkreśla boskość Chrystusa i jego istnienie przed wcieleniem.

List kończy się podziękowaniami za okazaną pamięć i pozdrowieniami.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43