List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków jest listem anonimowego autora. Przyjmuje się jednak, że został napisany przez jednego ze współtowarzyszy św. Pawła bądź jego uczniów, gdyż podejmuje wiele wątków teologicznych obecnych w listach Pawłowych. Wśród potencjalnych autorów wymienia się Łukasza, Klemensa Rzymskiego, Barnabę, Judę i Apollosa.

Niemniej List do Hebrajczyków, pomimo braku informacji o jego autorze, został uznany za dzieło natchnione i wszedł do kanonu Nowego Testamentu, co zostało potwierdzone na Soborze Trydenckim. List został najprawdopodobniej napisany w 67 r.

Adresatem Listu byli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, stąd jego treść koncentruje się przede wszystkim na relacji Nowego Przymierza do Starego Przymierza i zawiera liczne odwołania do Starego Testamentu, a w szczególności do Psalmów. Nie wiadomo jednak dokładnie do jakiej gminy był skierowany list. Większość egzegetów skłania się jednak ku teorii, że odbiorcą mieli być Żydzi jerozolimscy, biorąc pod uwagę częste odniesienia do kultu świątyni. W całym Nowym Testamencie tylko w Liście do Hebrajczyków Chrystus jest nazywany kapłanem.

Głównym celem, jaki stawia sobie autor, jest wykazanie wyższości Nowego Przymierza. Już na samym

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

 • Dzieje Apostolskie - streszczenie

  Dzieje Apostolskie to dzieło św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Powstało najprawdopodobniej w Rzymie przed 63 rokiem. Św. Łukasz był uczniem i towarzyszem św. Pawła. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
6
wiktor • 2021-10-18 15:41:04
H
Gg • 2021-10-18 14:05:21
4
Klau • 2021-10-18 14:05:00
xd
krfwi • 2021-10-18 12:48:23
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04