Apokalipsa św. Jana - streszczenie

Prolog

Prolog zawiera informację zarówno odnośnie treści księgi, jak i jej autora.

Księga zawiera objawienie, jakiego doznał św. Jan z woli Jezusa Chrystusa, a dotyczy ono wydarzeń, które dopiero nastąpią. Jan pociesza chrześcijan, iż Jezus ich miłuje a przez swoją krew uwolnił ich od grzechów.

Listy do Siedmiu Kościołów Azji

Adres ogólny

Apokalipsa jest adresowana do siedmiu Kościołów, działających ówcześnie, na terenie Azji.  Rozpoczyna się pozdrowieniem od Boga, Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa.

Widzenie wstępne i powołania Jana

Jan opowiada o swojej wizji. Doznał jej przebywając na zesłaniu za wiarę na wyspie Patmos. Tam w niedzielę miał objawienie, które z woli Jezusa spisał, by rozesłać je do siedmiu Kościołów azjatyckich:

Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

W niedzielę Jan usłyszał za sobą głos, który wydobywał się jak gdyby z trąby.  Gdy się odwrócił, zobaczył siedem złotych świeczników i Jezusa Chrystusa, trzymającego w prawej ręce siedem gwiazd.

Jan tak opisuje wygląd Jezusa:

ujrzałem (…) obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy – białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu (…), a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał siedem gwiazd i Jego z ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A jego wygląd – jak słońce, gdy jaśnieje w swej mocy.

Jan przeląkł się tego widoku i upadł na twarz prawie bez życia. Jednak Jezus nakazał mu się podnieść, gdyż nie powinien się lękać:

Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni (…) Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

Syn Boży nakazał Janowi spisanie wizji, która odkrywa wizje zdarzeń mających nastąpić na końcu dziejów.

Jezus objaśnia także iż, siedem świeczników, które ujrzał Jan to siedem Kościołów azjatyckich, natomiast siedem gwiazd, które trzyma w ręku to symbole uosabiające ducha, każdego z Kościołów, wcielone w osobę biskupa.

List do Kościoła w Efezie

Jezus nakazuje, by w liście do biskupa Efezu pochwalić jego trud i wytrwałość oraz to, iż miał odwagę nazwać kłamcami tych, którzy ośmielali się w Imię Boże głosić zasady sprzeczne z nauką Jezusa (chodzi tu o sektę gnostycką nikolaitów, która głosiła nieskrępowaną swobodę obyczajową).

Jezus nakazuje także napomnieć biskupa za to, iż odwrócił się „od swej pierwotnej miłości” oraz ostrzec, iż jeśli się nie nawróci, to jego kościół spotka kara boska:

(…) przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.

Jeśli zaś będzie posłuszny jego woli, będzie mógł „spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.”

List do Kościoła w Smyrnie

Jezus poleca przekazać Kościołowi, iż zna jego ból i ubóstwo, oraz cierpienia, jakich doświadcza ze strony nienawróconych Żydów prześladujących Kościół Chrystusowy.

W swoich słowach daje Kościołowi otuchę. Mówi, iż mają nie obawiać się prześladowań i więzienia, gdyż jest to próbą dla nich, lecz ucisk ten nie będzie trwał zbyt długo. Jeśli wytrwają zyskają nagrodę:

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

List do Kościoła w Pergamonie

Jezus pochwala Kościół w Pergamonie, który mimo prześladowań trwa przy wierze w Chrystusa, jednak przestrzega, iż w jego łonie są nikolaici i jeśli Kościół nie zwalczy tego zła, czeka go kara. Posłuszeństwo zaś zostanie nagrodzone:

Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane będzie imię nowe, którego nie zna nikt oprócz tego, kto je otrzymuje.

List do Kościoła w Tiatyrze

Jezus chwali miłość,

Polecamy również:

  • Apokalipsa św. Jana - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji)

    Najbardziej tajemnicza i kontrowersyjna księga Nowego Testamentu, nasycona symboliką, zawierająca sugestywną wizję końca świata, została napisana w II wieku n.e. Za jej autora uważa się św. Jana, ukochanego ucznia Jezusa, który jako ostatni pozostał z grona dwunastu apostołów. Miał on doświadczyć... Więcej »

  • Apokalipsa św. Jana - interpretacja

    Apokalipsa (Objawienie) św. Jana to ostatnia księga Nowego Testamentu, zawierająca profetyczną wizję czasów ostatecznych, zakończonych zniszczeniem świata, zagładą ludzkości i Sądem Ostatecznym nad duszami wszystkich zmarłych ludzi. Według przekazów biblijnych, św. Jan miał doznać proroczej wizji... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52