Ewangelia - definicja

Źródłosłów

Słowo „ewangelia” ma źródłosłów grecki – euangelion. W języku angielskim funkcjonuje określenie gospel od staroangielskiego good spell, czyli „dobra nowina”. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, w najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa słowo „ewangelia” odnosiło się do ustnego głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu ludzkości, którego dokonał Jezus Chrystus, dopiero w II w. n. e. utrwaliła się tradycja, zgodnie z którą „ewangelia” to  pisemny przekaz o nauce Jezusa Chrystusa, a także jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

Geneza

Chrześcijaństwo uznaje cztery ewangelie autorstwa świętego Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, które stanowią centralną część Nowego Testamentu. Pierwsze trzy ewangelie nazywa się ewangeliami „synoptycznymi”, od gr. synopsis („jednoczesne spojrzenie”), ponieważ wykazują dużą zbieżność w zakresie motywów i wątków z życia i nauki Chrystusa. Z kolei czwarta ewangelia wyraźnie odróżnia się od pozostałych i prawdopodobnie w dużej mierze powstawała niezależnie od nich.

Ewangelia a biografia

Podstawowym sensem ewangelii jest znaczenie teologiczne, dlatego pomimo informacji historycznych, które się w nich pojawiają, nie można traktować tekstów ewangelicznych ani jako źródła ściśle historycznego, ani jako biografii Jezusa.

Apokryfy

Kościół uznał cztery ewangelie: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana za teksty kanoniczne, natomiast oprócz nich istnieją jeszcze inne starochrześcijańskie opowieści o Chrystusie, których nadprzyrodzony charakter i autentyczność zostały wykluczone. Są to tak zwane apokryfy, np. Ewangelia Tomasza, Ewangelia Judasza Iskarioty czy „Historia dzieciństwa Jezusa”.

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
latwe
• 2023-02-08 17:29:35
spkk
• 2023-02-08 15:11:50
Dzk
• 2023-02-08 14:34:22
Co za down to zadaje
• 2023-02-07 17:34:39
gggfki
• 2023-02-07 15:48:13