Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

Ogólna charakterystyka

Izrael

Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc szczególny nacisk na rolę Izraela w dziejach zbawienia. Jak wskazuje Wilfrid J. Harrington, tylko w relacji Mateusza pojawiają się sceny podkreślające odejście od wizji Żydów jako narodu wybranego. Najważniejszą z nich jest opowieść o męce Chrystusa, w której Żydzi głośno domagają się ukrzyżowania Jezusa i przyjmują na siebie odpowiedzialność za Jego śmierć. Inaczej zachowują się natomiast u Mateusza poganie – akceptują tajemnicę objawienia. W ten sposób przesłanie Mesjasza zyskuje wymiar uniwersalny, jest skierowane do całego świata, co znajduje odzwierciedlenie w słowach Zbawiciela skierowanych do uczniów w epilogu Ewangelii:

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.

Prawo miłości

Ponadto Mateusz wiele uwagi poświęca zagadnieniu Prawa. W jego wizji działalność Jezusa stanowi doskonałe wypełnienie Bożego przymierza z człowiekiem, a także przewartościowuje twarde wymogi prawa. Chrystus ujawnia tu wyższy sens prawa, którego istotą jest przykazanie miłości. Mateusz pokazuje również, że w przeciwieństwie do Starego Testamentu, nowe przymierze daje człowiekowi nadprzyrodzoną łaskę w ofierze Jezusa, dzięki której będzie on mógł sprostać wymogom przykazań.

Ostatnie przesłanie

Ewangelia świętego Mateusza kończy się poleceniem apostołom „nauczania wszystkich narodów” i obietnicą pozostania Jezusa przy swoich wyznawcach:

A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata.

Struktura

Ewangelia składa się z prologu, epilogu i pięciu części. Prolog, w którym Jezus jest nazywany „synem Abrahama” znajduje szczególny odpowiednik w epilogu, gdzie Chrystus objawia się jako Mesjasz wszystkich narodów. Mamy tu do czynienia z wyraźnym podziałem starej i nowej historii zbawienia, czyli z przejściem od idei narodu wybranego do idei eschatologii uniwersalnej. Z kolei pięć części pomiędzy prologiem i epilogiem składa się z partii narracyjnej i mowy.

Najważniejsze wydarzenia

1. Dzieciństwo Jezusa (Prolog)

a) Szczegółowy rodowód od Abrahama, linia rodu Dawidowego
b) Trzech mędrców ze Wschodu
c) Ucieczka do Egiptu
d) Rzeź niewiniątek

2. Przygotowanie do publicznej działalności i jej początki w Galilei

a) Chrzest Jezusa z rąk Jana Chrzciciela
b) Kuszenie na pustyni
c) Kazanie na Górze

3. Ujawnienie zbawczej misji Jezusa

a) Dziesięć cudów
b) Mowa misyjna

4. Konflikt Jezusa z faryzeuszami

a) Przypowieści o królestwie Bożym

5. Rozwój publicznej działalności

a) Powołanie dwunastu apostołów
b) Mowa o wspólnocie
c) Śmierć Jana Chrzciciela
d) Dwukrotne rozmnożenie chleba

6. Nauczanie Jezusa w Judei i w Jerozolimie

a) Zaostrzenie konfliktu z faryzeuszami
b) Zapowiedzi męki
c) Triumfalny wjazd do Jerozolimy

7. Męka i zmartwychwstanie

a) Ostatnia Wieczerza
b) Zdrada Judasza
c) Modlitwa w Ogrojcu
d) Uwięzienie Jezusa i sąd Sanchedrynu
e) Wydanie Jezusa Piłatowi
f) Ukrzyżowanie
g) Złożenie ciała Jezusa do grobu
h) Objawienie zmartwychwstałego Chrystusa trzem Mariom

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 1 =
LIDIA
2016-12-05 13:11:30
Jest 5 grudzien 2016..mam 63 lata..i zaczynam. Poznawac BOGA..dzieki ci Bze za ta ksiege swieta
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42