Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

Ogólna charakterystyka

Wizja teologiczna

Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji Janowej nie znajduje się królestwo Boże, tak istotne dla synoptyków, ale sam Chrystus. Ewangelista utożsamia Jezusa z Boskim Logosem. Bardzo znamienny jest w tym wypadku prolog, którego początkowe wersety brzmią:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

Jan wyraźnie nawiązuje więc do starotestamentowej wizji Boga jako świętego Logosu, który ma moc kreacji – powołuje do istnienia świat i człowieka. Jezus zaś jest Słowem wcielonym.

Symbolizm znaków

W tekście Ewangelii świętego Jana każde pojedyncze wydarzenie ma podwójny wymiar: dosłowny i symboliczny. Symbolicznie należy więc odczytywać na przykład przywrócenie wzroku niewidomemu – jako zyskania świadomości istoty rzeczy i  światła wiary. Jan świadomie używa wyrażeń wieloznacznych, które nadają każdemu szczegółowi sens teologiczny. Widać to na przykładzie opisu śmierci Zbawiciela, gdzie mówi się o podwyższeniu Jezusa na krzyżu. Harrington pisze:

Ewangelista uważa „podwyższenie” Chrystusa na krzyżu za symbol Jego „podwyższenia” ku niebu przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. W oczach Jana śmierć, zmartwychwstanie i wywyższenie Chrystusa są w całości aspektami jednej i tej samej tajemnicy; stąd też może traktować wywyższenie na krzyżu i wywyższenie w chwale jako jeden ruch.

Ważnymi symbolami są tu również światłość i ciemność oraz życie i śmierć.

Rola wiary

Jan w swojej Ewangelii podkreśla istotną funkcję wiary dla każdego chrześcijanina. Prezentowane wydarzenia z życia Jezusa często są podsumowywane za pomocą zwrotu: „abyście wierzyli”, a słowo „wierzyć” należy do kluczowych elementów Janowej leksyki.

Osoba Jana

W czwartej Ewangelii można zauważyć wyraźne dążenie autora do marginalizowania swojej osobistej roli. Jan nie określa siebie za pomocą imienia, ale używa wyrażenia: „uczeń, którego Jezus miłował”.

Najważniejsze wydarzenia

1. Prolog

a) Działalność Słowa Przedwiecznego w świecie
b) Wcielenie się Słowa

Część I – Pierwsze objawienie Chrystusa

a) Świadectwo Jana Chrzciciela
b) Powołanie uczniów

Część II -  Początek publicznej działalności Jezusa

a) Wesele w Kanie Galilejskiej

Część III – Jezus i główne święta żydowskie:

1. Pierwszy pobyt Jezusa w Jerozolimie

a Święto Paschy
b) Rozmowa z Nikodemem
c) Spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej
d) Powrót do Galilei

2. Drugi pobyt Jezusa w Jerozolimie

a) Konflikt Jezusa ze starszyzną żydowską  
b) Szabat
c) Rozmnożenie chleba
3. Trzeci pobyt Jezusa w Jerozolimie

a) Święto Namiotów
b) Przebaczenie cudzołożnicy
c) Uzdrowienie ślepca

4. Jezus czwarty raz w Jerozolimie

a) Uroczystość Poświęcenia Świątyni

5. Ostatnia droga do Jerozolimy

a) Jezus u Marty i Marii
b) Wskrzeszenie Łazarza
c) Triumfalny wjazd do Jerozolimy

6. Męka i śmierć Jezusa Chrystusa

a) Ostatnia Wieczerza
b) Mowa pożegnalna Jezusa
c) Modlitwa arcykapłańska
d) Uwięzienie Jezusa
e) Sąd Annasza i Kajfasza
f) Trzykrotne zaparcie się Piotra
g) Proces Jezusa przed Piłatem
h) Wyrok i ukrzyżowanie Jezusa
i) Rozdzielenie szat Chrystusa
j) Testament Chrystusa: oddanie Maryji pod opiekę Jana
k) Śmierć Jezusa
l) Przebicie boku Chrystusa – krew i wino
m) Pogrzeb Chrystusa

7. Zmartwychwstanie Chrystusa

a) Piotr i Jan nad pustym grobem
b) Ukazanie się Chrystusa Marii Magdalenie
c) Ukazanie się Apostołom i zesłanie Ducha Świętego
d) Ustanowienie Sakramentu Pokuty
e) Objawienie się Chrystusa niewiernemu Tomaszowi
f) Ukazanie się Chrystusa nad Jeziorem Tyberiadzkim
g) Przekazanie Piotrowi władzy w Kościele
h) Zapowiedź męczeńskiej śmierci świętego Piotra i przyszłości świętego Jana

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 5 + 3 =
anonim
2023-01-19 22:50:04
spokoo :o
Ania mi
2016-09-15 17:06:34
Super
Ana
2015-06-10 16:52:35
Nie przyda się bo mam podać w 5 daniach co niej rozumiem XD
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42