Ewangelia św. Łukasza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

Ogólna charakterystyka

Dbałość o realia historyczne

Święty Łukasz dedykował swoją Ewangelię „szlachetnemu Teofilowi”, zaś jego przekaz był skierowany do odbiorców nie znających zwyczajów i realiów żydowskich. Uważa się, że autor trzeciej Ewangelii wykazuje największą wrażliwość na czynniki historyczne życia i działalności Jezusa Chrystusa. Znalazło to odzwierciedlenie w bardzo rozbudowanej relacji o dzieciństwie Zbawiciela. Partia ta stanowi kompozycyjną przeciwwagę dla opowieści o męce Chrystusa. Łukasz nie jest jednak zawodowym historykiem, a głównym wymiarem prezentowanej przez niego wizji dziejów jest sens teologiczny. Ujawnia się on szczególnie w relacji o podróży Jezusa do Jerozolimy. Urasta ona bowiem do rangi wielkiej paraboli wędrówki ku śmierci.

Uniwersalna „Ewangelia przebaczenia”

Wilfrid J. Harrington wskazuje, że tekst autorstwa świętego Łukasza cechuje uniwersalizm i szczególne uwrażliwienie na kwestię miłosierdzia, zarówno Bożego, jak i ludzkiego. Bardzo często jest tu zatem mowa o odpuszczaniu grzechów i przebaczaniu win. Łukasz jako jedyny z Ewangelistów cytuje słowa Chrystusa na krzyżu skierowane do „dobrego łotra”. Ponadto u Łukasza pojawia się przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Rola kobiet

Łukasz poświęca kobietom najwięcej miejsca spośród czterech autorów Ewangelii. To właśnie z jego przekazu dowiadujemy się ważnych szczegółów na temat życia Maryji. Ponadto pojawiają się w tej Ewangelii: Elżbieta, prorokini Anna, nawrócona grzesznica oraz kobiety związane z publiczną działalnością Jezusa, zwłaszcza Maria Magdalena. Jak pisze Harrington:

Łukasz (…) zwraca szczególną uwagę na kobiety, gdyż w świecie jego czasu pozycja kobiety uległa degradacji.

Potępienie materializmu

W Ewangelii Łukasza mamy do czynienia z ostrą antynomią bogactwa i biedy. To pierwsze zostaje jednoznacznie potępione, jako przyczyna niesprawiedliwości i zła. Łukasz w tej kwestii wydaje się wręcz radykalistą. Z jego Ewangelii jasno wynika bowiem, że jednym z warunków przyjęcia Jezusa jako Mesjasza jest rezygnacja z materialnego dobrobytu.

Modlitwa

Bardzo istotną funkcję u Łukasza pełni modlitwa. Ewangelista pokazuje Jezusa w sytuacji żarliwej modlitwy znacznie częściej niż inni autorzy. Jezus modli się tu nie tylko w Ogrójcu, ale również w czasie chrztu, przemienienia, rozmnożenia chleba czy za Piotra i uczniów.

Optymizm

Harrington zwraca również uwagę, że Ewangelia Łukasza jest naznaczona duchem optymizmu. Najczęściej powtarzającymi się w niej słowami są pokój i radość. Towarzyszą one nie tylko zwiastowaniu i narodzeniu Jezusa, ale także wjazdowi do Jerozolimy i zmartwychwstaniu.

Najważniejsze wydarzenia

1. Dzieciństwo Jezusa

a) Zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa
b) Wizyta Maryji u Elżbiety
c) Narodzenie Jana Chrzciciela
d) Narodziny Jezusa
e) Pokłon pasterzy
f) Obrzezanie i ofiarowanie Jezusa w Świątyni
g) Proroctwo Symeona i Anny
h) Zagubienie i odnalezienie 12-letniego Jezusa w Świątyni

2. Przygotowanie do publicznej działalności Jezusa

a) Nauczanie Jana Chrzciciela
b) Chrzest w Jordanie
c) Kuszenie Jezusa na pustyni

3. Publiczna działalność Jezusa w Galilei

a) Uzdrawianie chorych
b) Powołanie Piotra i dwunastu uczniów
c) Kazanie na Górze
d) Przebaczenie jawnogrzesznicy
e) Nauczanie w przypowieściach
f) Rozesłanie Apostołów
g) Dwukrotne rozmnożenie chleba
h) Wyznanie Piotra
i) Przemienienie Jezusa

4. Podróż Jezusa do Jerozolimy

a) Odwiedziny u Marii i Marty
b) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

5. Ostatnie dni Jezusa w Jerozolimie

a) Triumfalny wjazd do Jerozolimy
b) Wypędzenie kupców ze Świątyni
c) Proroctwo zburzenia Świątyni Jerozolimskiej

6. Męka i śmierć Jezusa

a) Wyrok Sanchedrynu
b) Ostatnia Wieczerza
c) Zdrada Judasza
d) Modlitwa w Getsemani
e) Pojmanie Jezusa
f) Potrójne zaparcie się Piotra
g) Przesłuchania przed Sanchedrynem i Piłatem
h) Jezus przed Herodem
i) Droga krzyżowa
j) Miłosierdzie Jezusa dla „dobrego łotra”
k) Śmierć Jezusa Chrystusa
l) Złożenie ciała Jezusa do grobu
      
7. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

a) Spotkanie kobiet z aniołami przy grobie Jezusa
b) Objawienie się Chrystusa uczniom w drodze do Emaus
c) Ukazanie się Jezusa Apostołom w wieczerniku i przekazanie misji ewangelicznej
d) Pożegnanie Jezusa z uczniami
e) Wniebowstąpienie

Polecamy również:

 • Ewangelia św. Mateusza - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Mateusza została napisana w języku greckim, ponieważ była przeznaczona dla chrześcijan greckojęzycznych. Różni się ona od trzech pozostałych przekazów kanonicznych w kilku ważnych aspektach. Mateusz był uczniem Jezusa i napisał swoją Ewangelię o życiu i śmierci Chrystusa, kładąc... Więcej »

 • Ewangelia św. Marka - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Marka charakteryzuje się prostą stylistyką i rozwinięciem partii narracyjnych. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, mamy tu do czynienia z dążeniem do podporządkowania wydarzeń jednemu wyrazistemu schematowi. Wyraża się to w podobnej konstrukcji wszystkich opowieści i używaniu analogicznych... Więcej »

 • Ewangelia św. Jana - opracowanie, najważniejsze wydarzenia

  Ewangelia świętego Jana wyraźnie odróżnia się od trzech pozostałych, tak zwanych synoptycznych. Odmienność czwartej Ewangelii wynika przede wszystkim ze stylistyki tekstu oraz głębokiej teologoizacji wydarzeń oraz języka. Styl tej Ewangelii jest znacznie trudniejszy niż innych autorów. W centrum wizji... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 1 =
jw
2019-01-14 17:49:25
to nie prawda
njnjnuj
2015-10-25 12:57:46
spoko
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42