Apokalipsa św. Jana - interpretacja

Apokalipsa (Objawienie) św. Jana to ostatnia księga Nowego Testamentu, zawierająca profetyczną wizję czasów ostatecznych, zakończonych zniszczeniem świata, zagładą ludzkości i Sądem Ostatecznym nad duszami wszystkich zmarłych ludzi. Według przekazów biblijnych, św. Jan miał doznać proroczej wizji podczas swego pobytu na wyspie Patmos.

Apokalipsa to dzieło przesycone skomplikowaną symboliką (postaci, zwierząt, liczb), zawierające liczne alegorie, odwołania i metafory. Do najważniejszych symboli, ukazanych w wizji św. Jana należą: cztery zwierzęta składające Bogu pokłon, czterej jeźdźcy (zwycięzca, wojna, głód, śmierć), apokaliptyczna bestia oznaczona numerem „666” (utożsamiana z Antychrystem – szatanem), „nierządnica babilońska”, siedem trąb, siedem pieczęci, smok i niewiasta (szatan i Maria – matka Chrystusa) oraz księga życia i śmierci.     

W profetycznym tekście apostoła obok przejmujących apokaliptycznych wizji można także odnaleźć metaforyczny obraz ,,Niebieskiego Jeruzalem”. Święte Miasto jest nowym przybytkiem Boga i wybranych dusz zbawionych. Siedziba ta, ukazana w sposób realistyczny, przypomina warowną twierdzę zbudowaną ze złota i drogich kamieni. Centrum stanowi symboliczna

Polecamy również:

  • Apokalipsa św. Jana - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji)

    Najbardziej tajemnicza i kontrowersyjna księga Nowego Testamentu, nasycona symboliką, zawierająca sugestywną wizję końca świata, została napisana w II wieku n.e. Za jej autora uważa się św. Jana, ukochanego ucznia Jezusa, który jako ostatni pozostał z grona dwunastu apostołów. Miał on doświadczyć... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06
k
k • 2021-05-14 10:37:06
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31